SterZee Holding B.V.

Financiering werkkapitaal ten behoeve van groei onderneming

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

SterZee Holding B.V., Atana International B.V., Probarn B.V., Romab Holding B.V., Horse Adds B.V. en Comfortmix Feed B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal ten behoeve van groei onderneming

Ondernemer:

Danny Schravemade (1974)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=

Cofinancier:

ABC Finance en VoordeGroei (bestaand)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde Lening

Vergoeding:

8,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt met EUR 10.416,67 per maand afgelost

Zekerheden:

Tweede pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden, derde pandrecht debiteuren en een persoonlijke borgstelling ondernemer van EUR 125.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

SterZee Holding B.V. cs (hierna: SterZee) bestaat uit meerdere productie- en handelsbedrijven uit Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk. Zij produceren biologisch afbreekbare grondstoffen voor een gezonde voeding en voor zuivering van afvalwater.

SterZee en ondernemer Danny Schravemade zijn bestaande klanten van NLInvesteert. SterZee wil haar voorraadpositie uitbreiden in verband met de groei die wordt verwacht in 2024.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om de voorraaduitbreiding te financieren door het verstrekken van EUR 500.000,= middels een achtergestelde lening. De looptijd is 48 maanden en de rentevergoeding bedraagt 8,20% per jaar. Ten behoeve van de investeerders worden de bedrijfsinventaris en voorraden in tweede verband verpand en de verpanding debiteuren in derde verband. Ook geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 125.000,= af.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.