StartHub B.V.

Groei- en herfinanciering

In het kort

Kredietnemer:

StartHub B.V., onder mede hoofdelijke aansprakelijkheid van ScaleHub B.V., ScaleHub II B.V., ScaleHub III B.V., ScaleHub IV B.V. en ScaleHub V B.V.

Doel:

Uitbreiding vestiging Sloterdijk, aflossen overbruggingslening NLI, afkoop van huurkoop contracten meubilair en versterking werkkapitaal.

Ondernemer:

Thom van Wijk

Financieringsbehoefte:

EUR 475.000,=, waarvan EUR 400.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

52 maanden

Aflossingsschema:

Annuitair, de aflossingen starten per 01-06-2021.

Wat vindt NLInvesteert?

StartHub voorziet middels verhuur in de nog steeds groeiende behoefte aan flexibele kleinschalige kantoor/werkruimte voor (snel) groeiende Amsterdamse ondernemers. StartHub is gepositioneerd in het middensegment en biedt een goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. De bezettingsgraad van de huidige panden ligt rond de 92%.

Vorig jaar heeft NLInvesteert aan StartHub een overbruggingskrediet verstrekt ter grootte van EUR 250.000,= ter financiering van de opening van ScaleHub IV (nieuwe locatie aan de Overschiestraat te Amsterdam) alsmede voor de opening van ScaleHub V (nieuwe locatie nabij station Sloterdijk). De bezettingsgraad op deze beide locaties is 100%.

Voorliggende nieuwe financieringsaanvraag betreft de herfinanciering van de in 2020 verstrekte lening en financiering van een uitbreiding met een extra verdieping op de locatie Sloterdijk. Dit laatste betreft verbouwingskosten en de huur gedurende de verbouwing. Bovendien wil de onderneming de huidige huurkoopcontracten van het meubilair in één keer afkopen bij de leverancier. Dit draagt bij aan een verbetering van de jaarlijkse resultaten.

Investeerders krijgen de kans om EUR 400.000,= van de financieringsbehoefte te verstrekken middels een lening met een looptijd van 52 maanden en een rentevergoeding van 8%. De onderneming kent een stabiele kasstroom die ruim voldoende is om aan de verplichtingen te voldoen. Ten behoeve van de investeerders zijn de volgende zekerheden (uitwinwaarde ca. EUR 275.000,= (~70%))  van toepassing:

  • eerste pandrecht op inventaris van kredietnemer en werkmaatschappijen;
  • eerste pandrecht op (huur)vorderingen;
  • notariële volmacht tot verpanding van de aandelen van de 5 werkmaatschappijen.

Impact corona
De impact van Corona heeft in 2020 geen of nauwelijks invloed gehad op de prestaties van de onderneming. De verhuurmarkt voor flexibele kleinschalige kantoor/werkruimte, kent nog steeds een positieve ontwikkeling. Tijdens corona zoeken thuiswerkers flexibele ruimte buitenshuis en bedrijven zoeken flexibele oplossingen voor minder vierkante meters.

NB:
Het platform van NLInvesteert wordt bij bedrijfsfinancieringen in de regel ingezet in cofinanciering met een andere professionele partij. In deze casus is naast de aandeelhouder geen andere professionele cofinancier die meedoet in de financiering. Dit is een uitzondering op de regel. Ondanks de passende uitgangspunten, kunnen noch de beoogde herfinanciering van de lening die in 2020 is verstrekt, noch de uitbreidingsfinanciering, door gewijzigd beleid bij een bank worden ingevuld.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.