Het Schwarzwald B.V.

Financiering aankoop onroerend goed Hellendoorn. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Highland Investment Group B.V., Het Schwarzwald B.V., Photo B.V., Crew & Co B.V.

Doel:

Financiering aankoop onroerend goed

Ondernemer:

Dhr. M. Hoogland

Financieringsbehoefte:

EUR 825.000,=, waarvan EUR 825.000,= via investeerders NLInvesteert 

Cofinancier:

Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

3 jaar

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per juli 2022 en bedragen EUR 1.666,67 per maand. Het restant wordt op einddatum ineens afgelost uit herfinanciering.
Zekerheden: Eerste hypotheek op het aan te kopen onroerend goed, persoonlijke borgstelling ad EUR 80.000,= van de ondernemer, positieve/negatieve hypotheekverklaring ten aanzien van het bestaande pand in Rijssen.

Wat vindt NLInvesteert?

Martin Hoogland is ruim 10 jaar actief als leisureondernemer en heeft met Het Schwarzwald een toonaangevende onderneming opgebouwd. De omzet ontwikkelde zich goed, totdat de Corona pandemie intrede deed, waardoor er in 2020 een verlies is geleden. Inmiddels zijn de omstandigheden verbeterd en wordt er weer volop geboekt, hetgeen ook zichtbaar is in de jongste resultaten.

Nu doet zich de mogelijkheid voor een uniek outdoorcentrum in Hellendoorn (Ommerweg 150) dat reeds in gebruik is door de ondernemer, aan te kopen tegen gunstige condities. De ondernemer heeft reeds overeenstemming over de koop. NLInvesteert is gevraagd de invulling van de financiering te verzorgen. De exploitatieverwachtingen voor de komende jaren zijn positief, al blijven de omstandigheden ten aanzien van corona op korte termijn onzeker.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid om de benodigde vastgoedfinanciering te verstrekken met een looptijd van 3 jaar en tegen een rente van 7%. Ten behoeve van de investeerders wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het vastgoed (marktwaarde EUR 900.000,=).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.