Rosun B.V.

Uitbreiding werkkapitaal en herfinanciering

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Rosun B.V., Rosun Transport B.V. en Montana Holding B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal ten behoeve van groei onderneming en herfinanciering bestaande leningen

Ondernemer:

Danny Schravemade (1974)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

ABC Finance en Voordegroei (bestaand) en het NLI Bedrijfsleningenfonds I en II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9,7% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt met EUR 20.833,33 per maand afgelost, het restant aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

Tweede pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden, derde pandrecht debiteuren en een persoonlijke borgstelling ondernemer van EUR 500.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Rosun levert en produceert hoogwaardige micro-ingrediënten voor humane voedingsmiddelen, voor diervoeding en voor de farmaceutische industrie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij het bedrijf hoog in het vaandel. De onderneming onderscheidt zich door meerdere disciplines binnen de supply chain, van het ontwikkelen van producten, tot productie en verkoop, zelf uit te voeren. Ondernemer Danny Schravemade staat bij NLInvesteert bekend als een gedreven en allround ondernemer, met een creatieve mindset en focus op innovatie.

Door Rosun is de vraag gesteld om met name een uitbreiding van de voorraad te financieren, in verband met de groei die het bedrijf doormaakt (verwachte omzet in 2024 bedraagt EUR 55.000.000,=). Daarnaast vindt gedeeltelijke herfinanciering plaats.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om EUR 2.500.000,= te financieren middels een achtergestelde lening, waarvan EUR 2.000.000,= via het platform. De looptijd is 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 9,70% per jaar. Ten behoeve van de investeerders worden de bedrijfsinventaris en voorraden in tweede verband verpand en de verpanding debiteuren in derde verband. Ook geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling van EUR 500.000,= af.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.