Restaurant Lyf's

Overname restaurant Lyf's

In het kort

Kredietnemers:

V.O.F. Moniek en Martijn Stroosma

Doel:

Overname Restaurant Lyf's

Ondernemer:

Moniek en Martijn Stroosma

Financieringsbehoefte:

EUR 628.000,=, waarvan EUR 125.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar. Daarnaast ontvangen investeerders die EUR 3.000,= of meer investeren een Lyf's dinnerbon ter waarde van EUR 50,=.

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

6 jaar

Aflossingsschema:

Annuitair, de aflossingen starten per 01-07-2020

Wat vindt NLInvesteert?

Restaurant Lyf’s heeft een goede naam in Friesland. Chef-kok Martijn neemt samen met zijn vrouw Moniek de zaak over van de huidige eigenaar. Martijn is (mede) verantwoordelijk voor het succes van de afgelopen jaren. Door het open karakter van de keuken is hij al jaren het vertrouwde gezicht van het restaurant. Vanuit zijn rol als chef-kok is hij ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de couverts over de afgelopen jaren. Moniek is een uitstekende gastvrouw. Daarnaast neemt ze de administratie voor haar rekening en zal ze vanuit haar ervaring en netwerk de zakelijke markt verder gaan bewerken. Kortom een kundig en ervaren horeca echtpaar dat in onze beleving de ideale overnamekandidaat is.

De overnamesom wordt grotendeels bepaald door de getaxeerde waarde van het vastgoed en de jarenlange stabiele omzet en performance van het restaurant Lyf’s. Op basis van deze uitgangspunten wordt de overnamesom als reëel beoordeeld.

De resultaten van de onderneming zijn solide en laten een stabiele winstgevendheid zien. Wij verwachten, net als de ondernemers, geen grote verandering in omzet en winstgevendheid. Het actief bewerken van de zakelijke markt, efficiëntere inkoop, meer inzetten van social media en verdere digitalisering zullen uiteindelijk leiden tot beperkte omzet- en winstgevendheidverbetering. Voorzichtigheidshalve wordt er voor de overname uitgegaan van de gerealiseerde omzet en winst van de afgelopen jaren.

De verplichtingen uit hoofde van de financiering zijn goed op te brengen. Het ondernemersechtpaar gaat boven de zaak wonen waarmee de privé-uitgaven (lees privé opnamen) beperkt kunnen blijven. Op de lening door de verkoper wordt in beginsel niet afgelost en deze lening is achtergesteld bij de lening van de bank en NLInvesteert.

De lening die verstrekt wordt door NLInvesteert kent een looptijd van 6 jaar waarin deze volledig wordt afgelost. De rentevergoeding is 9%. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.