Renovita Realty B.V.

Herfinanciering bedrijfspand Madame Curiestraat 4 te Dordrecht. Eerste hypotheek.

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Herfinanciering bedrijfspand Madame Curiestraat 4 te Dordrecht

Ondernemer:

Erik Amyan (1982) en Aren Galstian (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.300.000,=, waarvan EUR 1.200.000,= via investeerders NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Vastgoedfinancieringenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Hypothecaire lening

Vergoeding:

8,75% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

Maximaal 12 maanden (na 6 maanden vergoedingsvrij af te lossen)

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel afgelost op einddatum

Zekerheden:

Eerste en tweede krediethypotheek op het bedrijfspand en een eerste pandrecht vorderingen. Deze zekerheden zijn reeds gevestigd.

Wat vindt NLInvesteert?

Renovita Realty B.V. is een bestaande klant van NLInvesteert. De twee ervaren ondernemers hebben vanuit Renovita Realty B.V. inmiddels een 40-tal vastgoedprojecten succesvol afgerond. De ondernemers hebben een goed trackrecord. Vrijwel alle verbouwde panden zijn weer verkocht met een goed rendement. Daarnaast verhuren zij op dit moment 5 appartementen (3 in Den Haag en 2 in Katwijk).

De ondernemers hebben in mei 2022 een zakelijk pand gekocht. Dit pand is inmiddels verbouwd en grotendeels verhuurd. Het pand is nu een tweelaags bedrijfsverzamelgebouw met 9 nieuwe bedrijfs-/kantoorunits met eigen parkeerplaatsen. Daarbij is een energielabel van A+ afgegeven.Het pand ligt aan de Madame Curiestraat 4 in Dordrecht, op het bedrijventerrein Dordtsekil I. De verbouwing is afgerond en sinds augustus 2023 zijn de ondernemers gestart met het verhuren van de units. Inmiddels zijn 7 van de 9 units verhuurd met huurcontracten van 5 jaar. Verwachting is dat voor het eind van het jaar ook de overige 2 units zijn verhuurd. De verwachte huuropbrengst op jaarbasis bedraagt ca. EUR 195.000,=.

De ondernemers zetten het pand in de verkoop en verwachten binnen een jaar het pand ook daadwerkelijk te verkopen. Om die periode te overbruggen is NLInvesteert gevraagd een herfinanciering te organiseren van EUR 1.300.000,= (LTV 70%) voor een periode van maximaal een jaar. De huidige taxatiewaarde na de splitsing en verbouwing is EUR 1.840.000,=.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een hypothecaire lening van EUR 1.200.000,= te verstrekken via het platform van NLInvesteert. Daarnaast wordt er EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. De rentevergoeding is 8,75% per jaar. Ten gunste van de investeerders en het NLI Vastgoedfinancieringenfonds I is er reeds een eerste hypotheek van EUR 1.050.000,= en een tweede hypotheek van EUR 180.000,= gevestigd op het pand. De gevraagde lening zal na maximaal 12 maanden worden afgelost. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.337.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.