Renovita Realty B.V.

Financiering aankoop en verbouwing Wapenveldestraat 36 te Den Haag. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Renovita Realty B.V.

Doel:

Financiering aankoop Wapenveldsestraat 36 in Den Haag

Ondernemer:

Erik Akhabekyan en Aren Galstian

Financieringsbehoefte:

EUR 308.000,=, waarvan EUR 270.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

6% op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel uiterlijk op einddatum afgelost uit verkoop
Zekerheden:

Eerste hypotheek (loan to value 87%), eerste pandrecht op vorderingen

Wat vindt NLInvesteert?

De twee ervaren ondernemers van Renovita Realty hebben een stevig trackrecord. Inmiddels hebben zij een 37-tal vastgoedprojecten gerealiseerd. Vrijwel alle projecten zijn weer verkocht met een goed rendement.

De ondernemers willen ook de komende jaren 5 á 6 projecten per jaar realiseren, waarbij hun focus vooral op en rond Rotterdam en Den Haag ligt.

Als NLInvesteert hebben we al jaren goede ervaringen met deze twee ondernemers. Er zijn sinds medio 2017 met financiering via NLInvesteert 10 panden succesvol aangekocht, verbouwd en weer verkocht. Wij hebben in deze periode een goede indruk van de ondernemers gekregen; gemaakte afspraken zijn steeds correct nagekomen. 

Voor de aankoop en verbouwing van een volgend appartement in Den Haag vraagt men een financiering van EUR 270.000,=. Voor investeerders via NLInvesteert biedt dit de kans om een goed rendement te realiseren op een lening die volledig is gedekt met een eerste hypotheek. Loan-to-value circa 87% o.b.v. verwachte verkoopwaarde na verbouwing. Looptijd is 24 maanden.

Impact Corona
De ondernemers geven aan, dat ze merken, dat de oververhitte markt van voor de coronaperiode iets is afgezwakt. In dit segment zijn er zowel aan de aankoopkant van de panden, als aan de verkoopkant nog steeds meerdere gegadigden. De stijging van de marktprijzen is iets afgezwakt, maar nog steeds groeiend. De huizenmarkt is nog steeds zeer krap. Ook voor de komende tijd verwacht men deze trend, wat onderschreven wordt door de ons bekende makelaars.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.