RDM Juweliers B.V.

Financiering overname 2 juwelierswinkels (eerste hypotheek)

In het kort

Kredietnemer:

RDM Juweliers B.V., Juwelier Zwinkels Naaldwijk B.V. en Aalbers Juweliers B.V. i.o. Niestadt Juweliers B.V. wordt mede-hoofdelijk aansprakelijk

Doel:

Overnamefinanciering vastgoed en voorraad

Ondernemer:

Dark Bruining (1973), Maaike Bruining (1978) en Rogier Streckfuss (1976)

Financieringsbehoefte:

EUR 3.950.000,=, waarvan EUR 3.050.000,= via NLInvesteert

Cofinancier:

ABN AMRO Bank N.V., NLI Bedrijfsleningenfonds II en de verkopers

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,85% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 38.500,= per maand, ingaande 01-01-2024 met een slottermijn van EUR 1.779.500,= op einddatum

Zekerheden:

  • Eerste hypotheek op het vastgoed;
  • Eerste pandrecht op de voorraad/inventaris/debiteuren;
  • Persoonlijke borgsteling Dark Bruining, Maaike Bruining en Rogier Streckfuss gezamenlijk EUR 450.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

RDM Juweliers groeit middels een uitgekiende ‘buy and build’ strategie. De ondernemers kennen de branche en hebben de benodigde ervaring om dit succesvol te doen.

In de huidige juweliersbranche is de laatste jaren een gebrek aan opvolging en voortzetting van de succesvolle regionale juwelierswinkel gebleken, terwijl de consument wel behoefte heeft aan een lokale juwelier. Hierom is het plan ontstaan om door overnames een robuust businessmodel te realiseren waarbij het regionale gevoel en regiofunctie in stand blijft, maar er vanuit schaalvoordelen ook voldoende winstmarge kan worden gerealiseerd. Denk hierbij aan inzet van personeel, voorraadbeheer, inkoopkracht en productievoordelen.

Inmiddels heeft RDM Juweliers al 1 winkel (Lisse) overgenomen en staan er nu 2 overnames (Zwolle en Naaldwijk) gepland. RDM Juweliers B.V. neemt hiermee 2 juwelierszaken over die al jarenlang een stabiel rendement laten zien. Zowel de ondernemers als de verkopers brengen een deel in van het benodigde kapitaal. Aanvullend worden investeerders uitgenodigd om mee te doen. Op basis van de historische cijfers kunnen de financieringslasten ruim worden voldaan.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 3.050.000,= te verstrekken. Hiervan wordt EUR 250.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds II. De looptijd bedraagt 36 maanden. De rentevergoeding is 9,85% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste hypotheek gevestigd op het vastgoed en een eerste pandrecht op de voorraden. Daarnaast geven de ondernemers een gezamenlijke borgtocht af van EUR 450.000,=. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden ten behoeve van de investeerders bedraagt EUR 2.047.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.