Q Watersports

Herfinanciering en werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

Q31 B.V. en Dream Big Holding B.V.

Doel:

Herfinanciering en werkkapitaal

Ondernemer:

Pleuni Holthausen (1986) en Gertjan Holthausen (1960)

Financieringsbehoefte:

EUR 850.000,= (waarvan EUR 650.000,= via het platform)
Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,5% rente per jaar en 20% korting op aanschaf SUP-board

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaande saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

12 maanden

Aflossingsschema:

EUR 250.000,= per 1 juli 2023, EUR 250.000,= per 1 augustus 2023 en EUR 350.000,= per 1 oktober 2023

Zekerheden:

Tweede pandrecht inventaris, voorraad en vorderingen en (aanvullende) persoonlijke borgstellingen van beide ondernemers ad EUR 100.000,= en EUR 25.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Q Watersports is een jong en dynamisch – winstgevend – bedrijf, dat actief is op het gebied van de verkoop van SUP (Stand Up Paddle) boards. Tot en met 2021 heeft het bedrijf een sterke groei doormaakt en inmiddels is een goede naamsbekendheid opgebouwd.  

Via NLInvesteert is in 2020 een meerjarige lening verstrekt aan Q Watersports (pro resto EUR 200.000,=). Daarnaast is tweemaal een seizoensfaciliteit verstrekt. De eerste seizoensfaciliteit is afgelost, de tweede wordt nu geherfinancierd.

Q Watersports heeft de afgelopen jaren een mooie omzet ontwikkeling laten zien, waarbij met name in 2021 ondanks extreem hoge containerkosten een prima bedrijfsresultaat werd behaald. Dit jaar wordt deze trend doorbroken, doordat de omzet weer is teruggegaan naar het niveau van vóór Corona. NLInvesteert houdt vertrouwen in de onderneming en acht het bedrijf in staat om haar positie internationaal verder te versterken door de merknaam MOAI verder uit te bouwen.

Voor de invulling van de liquiditeitsbehoefte voor komende seizoen (2023), het aflossen van de huidige seizoensfaciliteit en het opvangen van een liquiditeitstekort, wordt aan investeerders de mogelijkheid geboden om via het platform een lening van EUR 650.000,= te verstrekken. De looptijd is 11 maanden. De rentevergoeding bedraagt 9,5% per jaar. De aflossingen bedragen EUR 250.000,= per 1 juli 2023 en 1 augustus 2023 en EUR 350.000,= op 1 oktober 2023 (einde seizoen). Ten gunste van de investeerders wordt tweede pandrecht gevestigd op inventaris, voorraad en vorderingen en geven beide ondernemers een (aanvullende) persoonlijke borgstelling af. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 400.000,=. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.