Proxcys

Financiering verbouwing onroerend goed en groei

In het kort

Kredietnemers:

Proxcys Holding BV, Proxcys BV, Downstream Biosystems BV, JEMP Holding BV

Doel:

Financiering verbouwing onroerend goed en groei

Ondernemer:

De heer M.J.H. Raedts

Financieringsbehoefte:

EUR 1.300.000,=, waarvan EUR 200.000,= via investeerders NLInvesteert 

Co-financier: Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding

8% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

42 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 april 2021 wordt er EUR 4.166,67 per maand afgelost en in het laatste jaar EUR 8.333,33,= per maand.

Wat vindt NLInvesteert?

Proxcys is een van de parels in het Nederlandse MKB; een technologisch hoogwaardig bedrijf met een mooie marktpositie en marktpotentie voor de toekomst.

Proxcys ontwikkelt en produceert machines waarmee eiwitten uit bloedplasma kunnen worden gewonnen. De onderneming heeft een nieuwe techniek geïntroduceerd. Deze techniek is ook gepatenteerd en heet: High Performance Radiale Flow Chromatografie (HP-RFC). Deze techniek heeft zich inmiddels bewezen en laat duidelijk voordelen zien ten opzichte van de oude techniek. Belangrijkste voordelen zijn: flexibiliteit, kleinere footprint en lagere kostprijs in aanschaf en exploitatie. Proxcys heeft een respectabele positie opgebouwd bij internationale multinationals.

Proxcys voorziet in een belangrijke behoefte. De komende jaren blijft de vraag naar bloedplasma toenemen als gevolg van nieuwe en verbeterde medische handelingen, zoals hartoperaties, orgaantransplantaties en behandelingen tegen kanker. Daarnaast zorgt ook de vergrijzing van de bevolking voor een grotere vraag naar bloedplasma. Proxcys verwacht met deze markt mee te kunnen groeien.

Proxcys heeft twee nieuwe markten gedefinieerd die ze komende jaren verder wil gaan bewerken. Het gaat hier om de Biopharma-Recombinant en de foodmarket. Voor de Biopharma-Recombinant heeft Proxcys al een vergevorderde techniek op basis van de HP-RFC. De verwachting is dat deze in 2020 bij de eerste klant wordt toegepast. In haar bestaan heeft Proxcys al haar ontwikkelingen op eigen kracht gefinancierd en gerealiseerd.

Op basis van haar huidige business kan Proxcys de rente- en aflossingsverplichtingen ontspannen opbrengen. Als zekerheid ten gunste van de investeerders via NLInvesteert geeft de ondernemer een borgstelling af van EUR 50.000,=. Deze borgstelling is materieel. 

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om een deel van de financiering in te vullen tegen een rente van 8%, bij een looptijd van 42 maanden. De financiële performance is gezond en de onderneming heeft een sterke marktpositie. NLInvesteert ziet deze propositie als verantwoord en betekenisvol. 

Impact Corona
Proxcys levert aan medische laboratoria en bevindt zich daarmee in een marktsegment dat niet wordt geraakt door de coronacrisis. De capaciteit van labaratoria zal eerder worden verhoogd dan verlaagd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.