Orga B.V.

Herfinanciering en werkkapitaal familiebedrijf en wereldwijd marktleider.

In het kort

Kredietnemers:

Orga Holding B.V., Orga B.V., Orga Vastgoed B.V., Orga Signal B.V., Orga International B.V., Orga Tideland B.V., Orga Aviation B.V.

Doel:

Herfinanciering onderneming met focus op het vastgoed, werkkapitaal(groei) en bankgaranties

Ondernemer:

Robert van Beest

Financieringsbehoefte:

EUR 8.300.000,=, waarvan EUR 2.500.000,= via platform NLInvesteert

Cofinanciers: Fresh Dutch SME Fund (FDSF), ABN AMRO

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

7,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente en aflossing:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen bedragen EUR 500.000,= per jaar

Zekerheden:

eerste pandrecht debiteuren, voorraad, machines en tweede hypotheek onroerend goed (volledige dekking)

Wat vindt NLInvesteert?

Orga is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling en productie van navigatiehulpmiddelen zoals waarschuwingslichten, radarresponsbakens, misthoorns, mistdetectoren, verlichting en systemen voor zonne-energievoorzieningen.

Orga is een Nederlands familiebedrijf onder leiding van DGA Rob van Beest. De onderneming heeft een sterk innovatief karakter en een jaaromzet van rond de EUR 45 miljoen.

Orga is gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen van de olieprijs. De ontwikkeling van de olieprijs de afgelopen tijd, heeft ook gevolgen gehad voor grotere projecten van Orga (uitstel van investeringen in deze branche). Inmiddels is het herstel ingezet.

Orga bedient daarnaast ook een duurzame markt (renewable wind energy) met haar producten. Het heeft een lange aanloopperiode gevergd, voordat deze markt winstgevend was voor Orga. Gelukkig heeft de onderneming doorgezet want de laatste jaren is juist deze activiteit winstgevend voor Orga en bepaalt voor een belangrijke mate de toekomstbestendigheid van de onderneming.

Orga heeft een sterke balans. Deze is echter niet optimaal en slechts heel beperkt gefinancierd. De onderneming is gebaat bij een volledige nieuwe financieringsstructuur, zodat zij in haar liquiditeiten én in haar groei niet langer beperkt zal worden. Naast een herfinanciering van de bestaande RC, zijn er gelden nodig voor de toename van het onder handen werk en werkkapitaal. De totale financieringsbehoefte is EUR 8.300.000,=.

De DGA verstrekt een tweetal leningen aan de onderneming met een totaal bedrag van EUR 2.500.000,=. Het Fresh Dutch SME Fund (FDSF) verstrekt een vastgoedlening van EUR 1.800.000,=. Daarvan wordt jaarlijks EUR 90.000,= afgelost. Na vijf jaar zal het restantbedrag worden geherfinancierd.

Daarnaast verstrekt FDSF samen met de investeerders via NLInvesteert een lening van EUR 4.000.000,= voor het werkkapitaal van de onderneming. Deze lening kent eveneens een looptijd van vijf jaar maar zal in die tijd volledig worden afgelost. Jaarlijkse aflossing bedraagt dus EUR 800.000,=. Deze lening zal door de combinatie NLI / FDSF (pari passu) worden verstrekt aan Orga Holding BV en haar Nederlandse dochtermaatschappijen.

Aan investeerders wordt de kans geboden om (van de genoemde EUR 4 miljoen) een lening van EUR 2.500.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt 60 maanden, de rentevergoeding is 7,25% per jaar.

De financiering door Investeerders via NLInvesteert kent reeds een volledige dekking op basis van verpanding van de debiteuren, voorraad en machines. Daarnaast zal er een 2e hypothecaire inschrijving zal worden gevestigd op het pand van Orga aan de Van Heekstraat 37 AB te Schiedam.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.