Ontwikkelingscombinatie Goeree B.V.

Ontwikkelingscombinatie Goeree B.V.

In het kort

Kredietnemer:

Ontwikkelingscombinatie Goeree B.V.

Doel:

Realisatie appartementencomplex (23 appartementen)

Ondernemers:

C.J. de Vogel, J.H.J. Hameeteman en J. Hameeteman

Financieringsbehoefte:

EUR 1.932.000,=, waarvan EUR 1.600.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8% rente per jaar (5% tijdens de looptijd en 3% bij aflossing)

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

Maximaal 24 maanden, boetevrij aflossen toegestaan vanaf 12 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt plaats uit verkoop van appartementen

Wat vindt NLInvesteert?

Ontwikkelingscombinatie Goeree B.V. (OCG) is een samenwerking van 3 lokale ondernemers voor het ontwikkelen van vastgoed in de regio.

OCG vraagt financiering ad 1.600.000,= voor de aankoop van de grond en opstallen aan de Hofdijksweg 30 in Ouddorp, voor de ontwikkeling van een appartementencomplex van minimaal 23 appartementen op deze gewilde locatie. Het geheel zal worden verkocht aan particulieren in een prijsklasse die boven het gemiddelde ligt.

De locatie heeft nu een gemengde bestemming. Volgens de huidige bestemming zijn er al voldoende mogelijkheden voor de bouw. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden geen obstakels verwacht.

Investeerders via NLInvesteert krijgen de gelegenheid de financieringsbehoefte in te vullen door het verstrekken van een lening tegen een rente van 8% per jaar (5% tijdens de looptijd en 3% bij aflossing). Als zekerheden ten gunste van de investeerders wordt er een eerste hypotheek gevestigd op de grond en huidige opstallen aan de Hofdijksweg 30 Ouddorp (met een waarde EUR 2.015.000,=). De loan-to-value (leningsom als percentage van de taxatiewaarde van het onderpand) bedraagt circa 79%.

Aflossing vindt plaats uit de verkoop van de appartementen en voor de bouw. Looptijd is maximaal 24 maanden.

Impact Corona
OCG verwacht geen vertraging in dit project door corona. Men heeft de sloop, bouw en de verkoop in eigen hand. Daarnaast is er grote vraag naar dergelijke appartementen in deze regio. Er zijn meerdere gegadigden per object. Impact van Corona is daarop beperkt.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.