V.O.F. Msaada

Aankoop vakantiewoning i.v.m. uitbreiding activiteiten

In het kort

Kredietnemers:

V.O.F. Msaada

Doel:

Aankoop vakantiewoning t.b.v. uitbreiding activiteiten

Ondernemer:

Renza van Oorschot en Jolanda van den Boom

Financieringsbehoefte:

EUR 180.000,=, waarvan EUR 100.000,= via investeerders NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

6,5% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen bedragen EUR 6.667,= per jaar, het restant ad EUR 66.666,= wordt op einddatum afgelost.

Wat vindt NLInvesteert?

Ondernemers Renza van Oorschot en Jolanda van den Boom bieden via hun gezamenlijke onderneming Msaada, begeleiding aan mensen met een beperking. De ondernemers zijn voornemens om hun dienstverlening uit te breiden met respijtzorg. Middels respijtzorg worden voor een periode de zorgtaken van mantelzorgers overgenomen.

Om respijtzorg te organiseren willen de ondernemers een vakantiewoning aankopen in Cromvoirt. Deze woning gaat dienen als kleinschalige logeeropvang voor jonge kinderen met een zwaar verstandelijke beperking en/of autisme. Dit geeft de ouders van deze kinderen de gelegenheid om ‘even op adem te komen’. Doelgroep zijn gezinnen waar de kinderen 24 uur per dag zorg nodig hebben.

De gemeente Cromvoirt staat voorgenomen bedrijfsactiviteiten toe. Het vakantiepark heeft schriftelijke toestemming gegeven voor de opvang van de kinderen.

Door uitbreiding van de activiteiten verwachten de ondernemers dat de winst van de onderneming verder stijgt. Enerzijds door verhoging van het aantal productieve uren (24-uurs zorg), anderzijds door een hoger uurtarief  voor de nieuwe activiteiten. Reeds bij een 50% bezetting worden voldoende inkomsten gerealiseerd om aan de nieuwe financiële verplichtingen te voldoen.

De ondernemers financieren de aankoop van de recreatiewoning voor een groot deel uit eigen middelen (EUR 80.000,=). Aan investeerders wordt via NLInvesteert de gelegenheid geboden om de overige EUR 100.000,=, te financieren middels een lening. Rentevergoeding: 6,5%. Looptijd: 5 jaar. Aan het einde van de looptijd resteert er een uitstaand saldo van EUR 66.666,=, waarvoor op dat moment een herfinanciering zal worden georganiseerd.

Tot meerdere zekerheid wordt naast de hoofdelijke aansprakelijkheid van de beide onderneemers, een eerste hypotheek gevestigd op de aan te kopen recreatiewoning (Loan-to-Value van ca. 65% (LtV = verhouding leningbedrag t.o.v. waarde van het vastgoed)). Daarnaast zullen de inventaris en de debiteurenvorderingen van de onderneming worden verpand.

Als NLInvesteert zien we deze betekenisvolle investeringskans als verantwoord en met een passend rendement.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.