Mico Inkt V.O.F.

Financiering aankoop bedrijfspand eigen gebruik. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Mico Inkt V.O.F.

Doel:

Aankoop bedrijfspand te Nijkerk

Ondernemer:

Dhr. C.A. Wander (1970) en mw. M.P.G. Wander-de Groot (1972)

Financieringsbehoefte:

EUR 280.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

6% rente per jaar plus een exit vergoeding van 3% over de hoofdsom bij aflossing (uitgaande van de maximale looptijd betekent dit een rendement van 7,5%)

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

12 tot 24 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats

 

Wat vindt NLInvesteert?

Voorliggende propositie betreft de financiering van de aankoop van een winkelpand in eigen gebruik, dat op dit moment gehuurd wordt door de ondernemer. Door het pand aan te kopen van de verhuurder wordt een besparing in de huisvestingskosten gerealiseerd.

Mico Inkt is actief in de markt voor print- en kantoorartikelen. De onderneming houdt zich in deze competitieve m.n. online markt, goed staande door lokale aanwezigheid, focus op kwaliteit en een persoonlijke dienstverlening. Mico Inkt profiteert van het toenemend aantal thuiswerkers als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor is de vraag naar kleine thuisprinters en cartridges fors toegenomen. De verwachting is dat deze toename deels structureel zal zijn.

Wij hebben een goede indruk van de ondernemers. Zij zijn reeds 15 jaar actief als ondernemer, hebben een goede naam en een uitstekend track-record.

De cashflow in de onderneming is ruimschoots voldoende om aan de financieringsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

De financiering zal na uiterlijk twee jaar afgelost worden uit verkoop van een vastgoedproject in Soest dat in bezit is van de familie. De verwachte opbrengst is ruimschoots voldoende om de lening af te lossen. De nodige informatie over het project is in bezit van NLInvesteert. Zowel de verwachte opbrengst als de looptijd van het project worden door ons als zeer realistisch beoordeeld. Daarmee wordt ook de exit na uiterlijk twee jaar als zeker beoordeeld. NLInvesteert monitort gedurende de looptijd ook de voortgang van het vastgoedontwikkelingsproject.

Voor de investeerders via NLInvesteert biedt de financieringsvraag van Mico Inkt een mooi rendement op een relatief kortlopende financiering. Door het vestigen van een eerste hypotheek op het aan te kopen pand in combinatie met de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ondernemers is sprake van een comfortabele zekerheidspositie. Het aansprakelijk vermogen is aanzienlijk door de aanwezigheid van een ruime overwaarde in de privé woning.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.