Matrixian Group B.V.

Acquisitiefinanciering overname Drimble.

In het kort

Kredietnemer:

Matrixian Group B.V.

Doel:

Acquisitiefinanciering overname Drimble

Ondernemer:

Luke Liplijn

Financieringsbehoefte:

EUR 1.200.000,=, waarvan EUR 950.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten per 01-07-2021

Wat vindt NLInvesteert?

Matrixian Group B.V. is een innovatief en snelgroeiend bedrijf, dat is gespecialiseerd in datatechnologie. Matrixian helpt organisaties in zowel de commerciële- als publieke sector bij het nemen van datagestuurde beslissingen. Men opereert in een groeimarkt, de vraag naar locatiedata neemt toe. Deze wordt o.a. gedreven door de toenemende behoefte aan slimme duurzame planologische oplossingen en (autonome) vervoersoplossingen, m.n. in steden.

Matrixian heeft een indrukwekkende klantenportefeuille, met o.a. CBS, ASR Verzekeringen, de Nederlandse Energie Maatschappij en diverse overheden, opgebouwd. Hieruit wordt een stabiele kasstroom aan terugkerende omzet gerealiseerd.

Ondernemer Luke Liplijn is ambitieus en stuurt de onderneming aan op basis van een duidelijke strategische koers. Als ondernemer heeft hij al tweemaal eerder een bedrijf opgebouwd en succesvol verkocht. Nu staat hij voor de overname van Drimble, een bestaande leverancier van data/informatie.

Drimble presenteert op een toegankelijke wijze informatie op basis van verzamelde data. Deze data zijn afkomstig van publieke bronnen van de overheid en nieuwswebsites. De onderneming heeft meer dan 3 miljoen unieke bezoekers per maand, rijkgevulde databases en een sterke merknaam. Drimble realisteert een mooie winst en laat sinds de start in 2010 jaar op jaar een stabiele groei zien. Met de overname van Drimble versterkt Matrixian haar marktpositie.

Luke Liplijn ziet mogelijkheden om de resultaten bij Drimble verder te verbeteren. Daarnaast heeft Drimble een grote database die ook gebruikt kan worden binnen het huidige dienstenpalet van Matrixian. Dat heeft een grote strategische waarde.

Om de overname mogelijk te maken is er een financieringsbehoefte van EUR 1.200.000,=.

Aan investeerders via NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 950.000,= te verstrekken met een looptijd van 4 jaar en een rente van 9%. Er geldt een mooie set van zekerheden: eerste pandrecht op IP Drimble en een tweede pandrecht op debiteuren, IP Matrixian en de bedrijfsmiddelen. Bovendien geeft de ondernemer een materiele borgstelling van EUR 100.000,= af. Totale netto dekkingswaarde (na voorbelasting bank) bedraagt ~50% van het financieringsbedrag. De voorbelasting ten behoeve van de Rabobank neemt af als gevolg van de aflossing op de betreffende leningen. Hierdoor ontstaat snel een verbetering van de dekkingspositie ten behoeve van de investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.