Matrixian Group B.V.

Groei- en herfinanciering

In het kort

Kredietnemer:

Matrixian Group B.V.

Doel:

Groei- en herfinanciering

Ondernemer:

Luke Liplijn

Financieringsbehoefte:

EUR 400.000,=, waarvan EUR 300.000,= (minimumbedrag) tot EUR 400.000,= (streefbedrag) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten per 01-01-2021

Wat vindt NLInvesteert?

Matrixian Group B.V. is een innovatief en snelgroeiend bedrijf, dat is gespecialiseerd in datatechnologie. Matrixian helpt organisaties in zowel de commerciële- als publieke sector bij het nemen van datagestuurde beslissingen. Men opereert in een groeimarkt, de vraag naar locatiedata neemt toe. Deze wordt o.a. gedreven door de toenemende behoefte aan slimme duurzame planologische oplossingen en (autonome) vervoersoplossingen, m.n. in steden.

Matrixian heeft een indrukwekkende klantenportefeuille, met o.a. CBS, ASR Verzekeringen, de Nederlandse Energie Maatschappij en diverse overheden, opgebouwd. Hieruit wordt een stabiele kasstroom aan terugkerende omzet gerealiseerd.

Ondernemer Luke Liplijn is ambitieus en stuurt de onderneming aan op basis van een duidelijke strategische koers. Afgelopen jaren is het managementteam van Matrixian uitgebreid waarmee de afhankelijkheid van ondernemer voor de korte termijn in sterke mate wordt beperkt.

Om haar groei te financieren heeft de onderneming een financieringsbehoefte van EUR 300.000,=. Daarnaast wil het bedrijf graag EUR 100.000,= herfinancieren.

Aan investeerders via NLInvesteert, wordt de gelegenheid geboden een lening te verstrekken tegen 9% en een looptijd van 4 jaar. De gestelde zekerheden in 2e verband kennen een netto waarde (na voorbelasting) van  EUR 115.000,=. De voorbelasting ten behoeve van de Rabobank neemt af als gevolg van de aflossing op de betreffende leningen. Hierdoor ontstaat snel een verbetering van de dekkingspositie ten behoeve van de investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.