Lehoreca B.V.

Management buy out succesvolle horecagelegenheid in Apeldoorn

1. In het kort 

Kredietnemers:

Lehoreca B.V. en Niho B.V.

Doel:

Management buy out Niho B.V. h.o.d.n. Café Confetti

Ondernemer:

André Holterman

Financieringsbehoefte:

EUR 415.000,=, waarvan EUR 250.000,= via het platform van NLInvesteert

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8,8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 6.944,44 per maand vanaf 1 juni 2023 

Zekerheden:

Verpanding voorraden, debiteuren en inventaris en persoonlijke borgstelling van de ondernemer groot EUR 50.000,=

Wat vindt NLInvesteert?

Niho B.V., handelend onder de naam Café Confetti, biedt haar gasten gezelligheid in het uitgaanscentrum van Apeldoorn. Deze leuke en goed bekend staande horecagelegenheid heeft de beschikking over drie barren, een overdekt terras voorzien van verwarming en een zonneterras. Café Confetti behoort al jaren tot de beste uitgaansgelegenheden in Apeldoorn.

Het bedrijf wordt al ruim 17 jaar gerund door André Holterman en zijn zakenpartner Joost Cales. Joost heeft besloten om zijn aandelen over te dragen aan André. De goede resultaten uit het verleden hebben geleid tot een schuldenvrije exploitatie en een uitstekende solvabiliteit met veel veerkracht.

De personal holding van André Holterman zoekt additioneel kapitaal om de management buy out van 50% naar een 100% belang in Café Confetti vorm te kunnen geven. De totale investering bedraagt EUR 415.000,=. Hiervan wordt EUR 165.000,= uit aanwezige liquide middelen aangewend. Aanvullend wordt investeerders de mogelijkheid geboden een lening van EUR 250.000,= te verstrekken. Deze lening kent een looptijd van maximaal 36 maanden. De rentevergoeding bedraagt 8,8% per jaar. Vanaf 01-06-2023 wordt maandelijks EUR 6.944,44 afgelost. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op de activa gevestigd en de ondernemer committeert zich met een persoonlijke borgstelling van EUR 50.000,=. De uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 50.000,=.

Investeren kan donderdag 4 mei vanaf 10:00 uur, mits u volledig bent geregistreerd.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.