Krachtwereld.nl

Financiering aankoop bedrijfspand. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemer:

Krachtwereld.nl V.O.F. (wordt omgezet naar B.V.)

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand aan de Sikkelstraat 3 en 3A te Dordrecht

Ondernemer:

Joraline Wielders (1991) en Gianni Attasio (1995)

Financieringsbehoefte:

EUR 2.050.000,=

Cofinanciers:

NLI fonds en een informal investor

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

9,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

EUR 50.000,= in januari 2023 (vanuit BTW teruggave), vanaf 1 januari 2024 EUR 125.000,= per jaar)

Zekerheden:

Eerste hypotheek op bedrijfspand, eerste pandrecht bedrijfsinventaris

Wat vindt NLInvesteert?

Bij Krachtwereld.nl uit Dordrecht, staat de gezondheid van haar leden centraal. Het fitnesscentrum heeft een breed aanbod: personal training, fysiotherapie, diëtetiek, massagetherapie, fitness & groepslessen. Ook in coronatijd wisten de  ondernemers Joraline Wielders en Gianni Attasio hun bedrijf te laten groeien. Sinds eind 2020 is het aantal leden gegroeid met 70%.

Onder de bestaande leden van Krachtwereld.nl is er een toenemende behoefte om ook ‘vrij’ te kunnen sporten en groepslessen te kunnen volgen. Hiervoor is de bestaande locatie echter te klein. Zo heeft ruim 81% van de leden een fitness abonnement elders; hier ligt een kans voor Krachtwereld.nl. Daarnaast is er in Dordrecht een groeiende behoefte aan hoogwaardig en persoonlijk fitnessaanbod.

Om in te spelen op de marktkansen willen de ondernemers uitbreiden en daarom een groter pand kopen, in de buurt van hun huidige locatie. Inmiddels is er een passend pand gevonden. Ondernemers kopen een pand aan met een taxatiewaarde na verbouwing van EUR 1.910.000,=. Met de aankoop van dit pand (1300 m² binnenruimte en 420 m² buitenruimte) wordt Krachtwereld.nl één van de twee grote sportscholen in Dordrecht, met een zeer onderscheidend concept.

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden een hypothecaire lening van EUR 1.800.000,= te verstrekken om het beoogde pand te kopen. De looptijd bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding 9,25% per jaar. In januari 2023 wordt EUR 25.000,= afgelost vanuit BTW teruggave, de structurele aflossingen starten per 01-01-2024 en bedragen EUR 125.000,= per jaar. Het restant wordt op einddatum afgelost. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 1.375.000,=. Bovendien geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ondernemers.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.