Kopernicus Holding B.V.

Financiering aankoop en verbouwing vastgoed, zonnepanelen en herfinanciering

In het kort

Kredietnemer:

Kopernicus Holding B.V., Citall B.V., Gute Laune Texel B.V., Hebrides Trading B.V., Gute Laune Noordwijk B.V., Gute Laune Online B.V., Cotton & Wool Texel B.V.,Cotton & Wool Egmond B.V. en de heer E.P. Koper.

Doel:

Financiering aankoop en verbouwing vastgoed, zonnepanelen en herfinanciering.

Ondernemer:

De heer E.P. Koper

Financieringsbehoefte:

EUR 1.010.000,=, waarvan EUR 350.000,= via investeerders NLInvesteert (EUR 100.000,= reeds ingevuld door een NLInvesteert fonds)

Cofinancier:

SNS Bank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente op jaarbasis

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

33 maanden

Aflossingsschema:

In 2022 wordt EUR 200.000,= afgelost. De resterende EUR 150.000,= wordt vanaf 1-1-2023 lineair afgelost in 24 maanden.

Zekerheden:

Notariële verkoopvolmacht onroerend goed, verpanding bedrijfsinventaris, voorraden en debiteuren, achterstelling lening Kopernicus Holding B.V.

Wat vindt NLInvesteert?

de heer Koper is een enthousiaste en ervaren ondernemer die, samen met zijn partner, een aantal goedlopende dameskledingzaken in toeristische badplaatsen (Noordwijk, Egmond aan Zee en De Koog Texel) voor een breed publiek in bezit heeft. Daarnaast bouwt hij een vastgoedportefeuille op.

De ontwikkeling van de onderneming in de afgelopen jaren laat zien dat ondernemers in staat zijn in moeilijke tijden groei te realiseren waarbij de rentabiliteit wordt gehandhaafd en de kasstromen toereikend zijn. Het succes is met name te danken aan zowel de samenstelling van de collectie als de locaties waar de winkels gevestigd zijn. De vermogenspositie wordt als voldoende gewaardeerd en geeft ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen, zeker indien rekening wordt gehouden met de overwaarde in de verschillende onroerende zaken.

Investeerders wordt de mogelijheid geboden een lening van EUR 350.000,= te verstrekken. EUR 100.000,= hiervan is reeds ingevuld vanuit een NLInvesteert fonds. De loopijd bedraagt 33 maanden, de rentevergoeding 8% per jaar. In de loop van 2022 wordt EUR 200.000,= (boetevrij) afgelost, het restant ad EUR 150.000,= wordt met ingang van 1 januari 2023 lineair afgelost op maandbasis.

De ten behoeve van investeerders gestelde zekerheden kennen een totale uitwinwaarde van EUR 294.000,= (84% van het financieringsbedrag via investeerders).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.