King George Holding B.V.

Herfinanciering lening voor verbouw en inrichting bedrijfspand

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

King George Holding B.V. en Principessa Real Estate B.V.

Doel:

Herfinanciering lening voor verbouw en inrichting bedrijfspand

Ondernemer:

Danny Schravemade (1974)

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=, waarvan EUR 400.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

VoordeGroei (bestaand) en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde Lening

Vergoeding:

10,6% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt met EUR 2.083,= per maand afgelost, het restant aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

Derde hypotheek op het bedrijfspand, een tweede pandrecht huurvorderingen en een huurgarantie van 6 maanden van huurder.

Wat vindt NLInvesteert?

Principessa Real Estate B.V. (hierna Principessa) beheert een pand op het bedrijventerrein Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. In het pand is een distributie- en opslagcentrum van een groep ondernemingen gevestigd, waarvan Rosun B.V. de grootste huurder is. Rosun B.V. is een productie- en handelsbedrijf dat duurzame biologisch afbreekbare grondstoffen produceert voor gezonde voeding voor mens en dier.

Rosun B.V. en ondernemer Danny Schravemade zijn bestaande klanten van NLInvesteert. Principessa is op zoek naar herfinanciering van de lening die verstrekt is aan de groepsmaatschappij Montana Holding B.V. Hierdoor verdwijnt de onderlinge schuldverhouding tussen de groepen.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om deze herfinanciering ad EUR 500.000,= middels een achtergestelde lening te verzorgen. Hiervan wordt EUR 100.000,= gefinancierd vanuit het NLI Bedrijfsleningenfonds II. De looptijd is 48 maanden en de rentevergoeding bedraagt 10,60% per jaar. Op het bedrijfspand zal een derde hypotheek worden gevestigd, daarnaast worden de huurpenningen in tweede verpand ten gunste van de investeerders verpand en wordt er ook een huurgarantie van 6 maanden gevraagd van de de belangrijkste huurder: Rosun B.V.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.