Innerlicht Reestdal B.V.

Financiering aankoop en transformatie camping

In het kort

Kredietnemer:

Innerlicht Reestdal B.V., Valhalla B.V., Tiger and The Monk Holding B.V., Door de ruimte B.V., Stromend Licht B.V.

Doel:

Financiering aankoop en transformatie camping

Ondernemer:

H. Stadermann, A. Hossain, J. Peeters en S.N. Hirallal

Financieringsbehoefte:

EUR 2.759.000,=, waarvan EUR 1.050.000,- via investeerders NLInvesteert (EUR 500.000,= reeds ingevuld vanuit een NLInvesteert fonds)

Cofinancier:

ABN AMRO

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 2

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,25% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Per jaar te bepalen. De lening wordt afgelost uit de vrije kasstroom. Deze wordt jaarlijks bepaald op basis van de cijfers over het voorgaande jaar. Verwachting is dat de aflossing in de maand mei van ieder jaar zal plaatsvinden. De exacte bedragen kunnen per aflossingsronde afwijken op basis van de ontwikkeling van de kasstroom.

Zekerheden:

Tweede hypotheek op het onroerend goed, gezamenlijke borgstelling ondernemers ad EUR 250.000,= en tweede pandrecht op de bedrijfsuitrusting. 

Wat vindt NLInvesteert?

Deze propositie betreft de financiering van de aankoop en transformatie van een camping, gelegen in een bosrijke omgeving op de grens tussen Drenthe en Overijssel. De komende periode zullen tiny houses worden gerealiseerd en verkocht. Daarnaast is er sprake van een lopende exploitatie, die door ondernemers wordt aangepast aan een nieuwe doelgroep. Ook wordt de periode van opening uitgebreid van 7 maanden per jaar naar 12 maanden per jaar. Het project is extern beoordeeld door een gespecialiseerde makelaar, waarbij de huidige en toekomstige exploitatie is getoetst.

De waarde van het aan te kopen onroerend goed geeft reeds bij aanvang een aanzienlijke dekkingswaarde. Daarnaast wordt door de ondernemers (naast een eigen inbreng) middels een gezamenlijke borgstelling vertrouwen afgegeven in de propositie. De uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt bij aanvang in totaal EUR 704.000,=. 

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden een lening van EUR 1.050.000,= te verstrekken. Hiervan is EUR 500.000,= reeds ingevuld vanuit een NLI-fonds. De looptijd bedraagt 36 maanden, de rentevergoeding 8,25% per jaar.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.