VV Holding B.V. en Real Business Beheer B.V.

Financiering eigen inbreng nieuwbouwproject. Volledige dekking op basis van zekerheden.

In het kort

Kredietnemer:

VV Holding B.V. en Real Business Beheer B.V.

Doel:

Financiering eigen inbreng nieuwbouwproject

Ondernemer:

Co Mast (1958) en Ruud Bakker (1967)

Financieringsbehoefte:

EUR 15.010.000,= waarvan EUR 2.160.000,= via platform NLInvesteert

Cofinancier:

ABN AMRO Bank N.V.

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

24 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 16 maanden en bedragen EUR 100.000,= op jaarbasis. Het restant wordt op einddatum afgelost uit herfinanciering.

Zekerheden:

Eerste hypotheek diverse bedrijfspanden en appartementen, tweede hypotheek woonhuis, hoofdelijke aansprakelijkheid ondernemers en verpanding huurpenningen.

Wat vindt NLInvesteert?

Ruud Bakker en Co Mast zijn beiden rasondernemers met meerdere bedrijven. Beiden hebben ook een substantiële vastgoedportefeuille. Co Mast is een reeds bestaande klant van NLInvesteert. De ervaringen zijn positief; wij hebben de heer Mast leren kennen als een ondernemer die adequaat communiceert en staat voor zijn afspraken.

Met de ontwikkeling van een nieuw vastgoedproject is een bedrag van bijna EUR 15.000.000,= gemoeid. Het betreft een nieuwbouwproject voor een ‘Home&Living’-pand op een goede locatie aan de woonboulevard Ekkersrijt in Son en Breugel (bij Eindhoven). De totale regie van de financiering ligt bij NLInvesteert. ABN AMRO bank financiert EUR 8.000.000,= van het benodigde bedrag, het overige deel brengen de ondernemers zelf in. Van de eigen inbreng wordt een kleine EUR 5.000.000,= direct ingebracht en willen de ondernemers aanvullend EUR 2.160.000,= gefinancierd hebben.

Aan investeerders wordt de mogelijkheid geboden om deze EUR 2.160.000,= te financieren tegen een rente van 8% en een looptijd van 2 jaar. Deze financiering wordt verstrekt op basis van de vastgoedportefeuilles van beide ondernemers, met een totale vrije cashflow van EUR 630.000,=. Aflossing vindt plaats vanuit deze cashflow en de opbrengsten van het genoemde project Ekkersrijt.

Er is sprake van een ruime set aan zekerheden; eerste hypotheek op diverse bedrijfspanden en appartementen, tweede hypotheek op een woonhuis, hoofdelijke aansprakelijkheid van beide ondernemers en verpanding van huurpenningen. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 2.200.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.