Genetics Consolidated B.V.

Financiering werkkapitaal i.v.m. groei en herfinanciering.

1. Investeringskans in het kort    

Kredietnemers:

Genetics Consolidated B.V., Diamond Genetics B.V. en A.I. Total B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal i.v.m. groei en herfinanciering lening

Ondernemer:

Jan de Vries (1979)

Financieringsbehoefte:

EUR 4.163.000,=, waarvan EUR 1.100.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

ABN AMRO Bank, NLI Bedrijfsleningenfonds I en NLI Bedrijfsleningenfonds II

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,75% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

EUR 14.000,= per maand vanaf 1 december 2023. Het restant wordt op einddatum ineens afgelost.

Zekerheden:

  • Tweede hypothecaire inschrijving op het vastgoed;
  • Tweede pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen en veestapel;
  • Persoonlijke borgstellingen van de ondernemer groot EUR 150.000,= en EUR 200.000,= (allen bestaand en tevens ten gunste van de zittende investeerders in de eerder via NLInvesteert verstrekte leningen).

Wat vindt NLInvesteert?

Diamond Genetics B.V. en A.I. Total B.V. hebben in Europa een vooraanstaande positie als het gaat om het ontwikkelen en vermarkten van genetica ten behoeve van de veehouderij. Genetics Consolidated B.V. (GC) is de holding van beide B.V.’s en al jarenlang een bestaande relatie van NLInvesteert. GC heeft al zes keer eerder een kredietfaciliteit via NLInvesteert afgesloten waarvan er inmiddels drie afgelost zijn. In 2022 heeft men een groot gedeelte van de veestapel vanuit meerdere locaties in Nederland geconcentreerd op één locatie én daar ook de ondersteunende activiteiten (kantoor/laboratorium) gehuisvest.

Het toekomstperspectief is goed: de organisatie is efficiënt ingericht en de onderneming kent een goede marktpositie. De financiële positie is solide en de exploitatie biedt voldoende ruimte om de financieringslasten te voldoen. 

GC zoekt groeikapitaal om wereldwijd meer klanten te kunnen bedienen en de hiermee gepaard gaande omzetgroei op te kunnen vangen. Investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om via het platform een deel van deze kredietbehoefte in te vullen door middel van een lening van EUR 1.100.000,=. De looptijd bedraagt 48 maanden. De rentevergoeding is 8,75% per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde zekerheden. Namelijk: tweede hypothecaire inschrijving op het vastgoed, tweede pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen en veestapel en persoonlijke borgstellingen van de ondernemer groot EUR 150.000,= en EUR 200.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.