Genetics Consolidated B.V.

Financiering werkkapitaal i.v.m. groei

1. Investeringskans in het kort    

Kredietnemers:

Genetics Consolidated B.V., Diamond Genetics B.V. en A.I. Total B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal i.v.m. groei onderneming

Ondernemer:

Jan de Vries (1979)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.250.000,=, waarvan EUR 750.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds III

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

2 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8,9% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

17 maanden

Aflossingsschema:

Ineens, uiterlijk op einddatum van de lening

Zekerheden:

  • Tweede hypothecaire inschrijving op het vastgoed;
  • Tweede pandrecht roerende zaken, voorraden, vorderingen en veestapel;
  • Persoonlijke borgstellingen van de ondernemer groot EUR 150.000,= en EUR 200.000,= (allen bestaand en tevens ten gunste van de zittende investeerders in de eerder via NLInvesteert verstrekte leningen);
  • Nieuwe borgtocht ondernemer groot EUR 125.000,=.

Wat investeert u in?

Diamond Genetics B.V. en A.I. Total B.V. hebben in Europa een vooraanstaande positie als het gaat om het ontwikkelen en vermarkten van genetica ten behoeve van de veehouderij. Genetics Consolidated B.V. (GC) is de holding van beide B.V.’s en al jarenlang een bestaande relatie van NLInvesteert. GC heeft al meerdere keren een kredietfaciliteit via NLInvesteert afgesloten waarvan er inmiddels enkele afgelost zijn. In 2022 heeft men een groot gedeelte van de veestapel vanuit meerdere locaties in Nederland geconcentreerd op één locatie én daar ook de ondersteunende activiteiten (kantoor/laboratorium) gehuisvest.

Het toekomstperspectief is goed: de organisatie is efficiënt ingericht en de onderneming kent een goede marktpositie. De financiële positie is solide en de exploitatie biedt voldoende ruimte om de financieringslasten te voldoen. 

De  huidige financieringsaanvraag betreft de invulling van de werkkapitaalbehoefte die voortvloeit uit de stijgende omzet en de gestegen voorraad- en debiteurenpositie. Aflossing vindt eind volgend jaar plaats uit hoofde van herfinanciering. Samen met co-financier ABN Amro wordt gedurende deze periode gekeken naar een mogelijk alternatieve invulling van de kapitaalsbehoefte. De ABN Amro staat positief tegenover de huidige voorgestelde kredietuitbreiding.

Investeerders van NLInvesteert wordt de mogelijkheid geboden om via het platform deze kredietbehoefte in te vullen door middel van een lening van EUR 1.250.000,=. De looptijd bedraagt 17 maanden. De rentevergoeding is 8,9% per jaar. Ten behoeve van de investeerders geeft de ondernemer een nieuwe borgtocht groot EUR 125.000,= af en wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde zekerheden. Namelijk: tweede hypothecaire inschrijving op het vastgoed, tweede pandrecht bedrijfsinventaris, voorraden, vorderingen en veestapel en persoonlijke borgstellingen van de ondernemer groot EUR 150.000,= en EUR 200.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.