Enie.nl International B.V. (tranche 3)

Financiering portefeuille zonnepanelen Zuid-Afrika.

In het kort

Kredietnemer:

Enie.nl International B.V.

Doel:

Financiering leaseportefeuille Enie SA, tranche 3

Ondernemer:

Patrick, Milan en Richard van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= (in 4 of 5 tranches van minimaal EUR 350.000,=) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar, waarvan 2% p.j. op einddatum wordt betaald

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

34 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 76.625,= op jaarbasis. De resterende EUR 434.209,= wordt op einddatum afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

Sinds de oprichting in 2013 is enie.nl uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier en financier van zonne-energie. Enie.nl biedt een breed scala aan solar oplossingen, zowel voor klanten die kopen als die huren. Enie.nl heeft in 2020 ca EUR 18.000.000,= omzet gerealiseerd en behoort hiermee tot de grotere spelers in Nederland. De prognose voor 2021 is ruim EUR 30.000.000,= omzet en het grootste deel hiervan is reeds gecontracteerde omzet (circa 70%).

Reeds vele jaren zijn er contacten in Zuid Afrika. Deze hebben geleid tot het opzetten van Enie SA. De Zuid-Afrikaanse markt is zeer aantrekkelijk vanwege de enorme zonopbrengst; circa tweemaal de opbrengst die in Nederland wordt gerealiseerd. Solar en lokale accuopslag bieden bovendien het antwoord op de behoefte aan een stabiele stroomvoorziening.

Er is veel interesse in de lease-oplossing van Enie SA. Zo is er al voor meer dan 40 megawatt aan offertes uitgebracht en zijn de eerste contracten gesloten. De financiering van medio 2020 en begin 2021 zijn gebruikt om de eerste installaties te bouwen. De installaties van de eerste financiering zijn operationeel en de installaties die in februari 2021 zijn gefinancierd worden nu gebouwd. De bijbehorende financieringsverplichtingen worden conform overeenkomst voldaan. Om de installaties uit de nieuwe contracten te kunnen bouwen wordt nu een volgende financieringsronde opgehaald.

Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden de financiering van de volgende projecten in te vullen, ter grootte van EUR 613.000,=. De lening kent een aantrekkelijke rente en een extra vergoeding bij exit of herfinanciering.

Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit klein. Voor het beschikbaar stellen van een tranche vindt er controle plaats op de kwaliteit van de klant van Enie SA en de aanwezigheid van alle onderliggende contracten. Enie en NLInvesteert hebben hiertoe een gezamenlijke dataroom ingericht.

In 2021-2022 is de verwachting dat er een omvangrijke bankfinanciering wordt opgezet. Hierbij zal de schuld van de investeerders worden afgelost uit de beschikbare bankfinanciering.

Enie.nl International B.V. gaat de financiering aan. Enie SA Lease Ltd, Enie South Africa Ltd en Enie SA Projects Ltd zijn mede aansprakelijk voor de financiering en verstrekken de zekerheden. Aan de investeerders zijn de volgende zekerheden verstrekt door Enie.nl International en Enie SA Lease:

  • eerste pandrecht op de activa;
  • eerste pandrecht op de inkomsten uit de leasecontracten;
  • eerste pandrecht op banksaldo’s en verzekeringsgelden;
  • medeaansprakelijkheid Enie South Africa Ltd en Enie SA Projects Ltd.;
  • verpanding van de aandelen van de vier vennootschappen;
  • borgstelling van EUR 250.000,= door Enie Holding BV. Deze borgstelling geldt voor alle financieringen tezamen.

De borgstelling wordt door NLInvesteert materieel geacht op basis van de financiële ontwikkeling van enie.nl en de beschikbare assets. 

Als NLInvesteert kwalificeren we deze propositie als verantwoord. Zowel in haar risicorendementverhouding als in haar bijdrage aan een schonere planeet en ondersteuning van lokale economieen in Zuid-Afrika.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.