Enie.nl International B.V.

Financiering leaseportefeuille zonnepanelen Zuid-Afrika.

In het kort

Kredietnemer:

Enie.nl International B.V.

Doel:

Financiering leaseportefeuille Enie SA, tranche 1 van 4

Ondernemer:

Patrick, Milan en Richard van der Meulen

Financieringsbehoefte:

EUR 2.500.000,=, waarvan EUR 2.000.000,= (in 4 tranches van minimaal EUR 350.000,=) via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar, waarvan 2% p.j. op einddatum wordt betaald

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

3,5 jaar

Aflossingsschema:

De aflossingen starten na 6 maanden en bedragen EUR 62.500,= op jaarbasis per tranche. De resterende EUR 312.500,= wordt op einddatum afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

Sinds haar oprichting in 2013 is Enie.nl uitgegroeid in een toonaangevende leverancier en financier van zonne-energie in Nederland. Enie.nl biedt een breed scala aan zonne-energie oplossingen, zowel voor klanten die kopen als klanten die huren. Enie.nl ligt op prognose om in 2020 ca EUR 20.000.000,= omzet te realiseren en behoort hiermee tot de grotere spelers in Nederland.

Reeds vele jaren zijn er contacten in Zuid-Afrika. Deze hebben geleid tot het opzetten van Enie South Africa. De Zuid-Afrikaanse markt is zeer aantrekkelijk vanwege de enorme zonopbrengst; bijna tweemaal de opbrengst die in Nederland wordt gerealiseerd. Zonne-energie met lokale accuopslag biedt in Zuid Afrika antwoord op de toenemende behoefte aan betrouwbare stroomvoorziening.

Er is veel interesse in de lease-oplossing van Enie SA. Zo is er al voor meer dan 40MW aan offertes uitgebracht en zijn de eerste contracten gesloten.

Sinds 2017 begeleidt NLInvesteert Enie.nl bij haar financieringsvraagstukken. Wij hebben reeds verschillende oplossingen voor Enie.nl gerealiseerd. Enie.nl voldoet altijd keurig aan haar verplichtingen en heeft haar informatievoorziening goed op orde. Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden de financieringsbehoefte in te vullen, ter grootte van EUR 500.000,= in totaal. De lening kent een aantrekkelijke rente en een extra vergoeding bij exit of herfinanciering. De ondernemers brengen zelf een bedrag van EUR 125.000,= aan equity in.

Op de lening wordt een rente betaald van 9% per jaar. Hiervan wordt 7% per jaar op maandbasis uitgekeerd, de resterende 2% op einddatum. Enie.nl International B.V. leent de gelden door aan Enie SA Lease en deze vennootschap lost de lening maandelijks af uit haar lease inkomsten.

Aan de investeerders worden de volgende zekerheden verstrekt:

  • eerste pandrecht op de activa;
  • eerste pandrecht op de inkomsten uit de leasecontracten;
  • eerste pandrecht op banksaldo’s en verzekeringsgelden;
  • medeaansprakelijkheid Enie South Africa Ltd en Enie SA Projects Ltd.;
  • verpanding van de aandelen;
  • borgstelling van EUR 62.500,= door Enie Holding B.V.

Voordat (een deel van) de lening beschikbaar wordt gesteld, vindt de volgende toetsing plaats:

  • Voldoet de leaseklant aan de vooraf bepaalde criteria? O.a. inzage bewijs eigenaar pand en inzage in de creditcheck?
  • Zijn lease-, EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt), Operations&Maintenance-contract en calculatie per project aanwezig?
  • Is de equity inbreng door Enie.nl gedaan?

Door de uitgebreide set aan zekerheden is er grip op de onderliggende contracten en door voldoende spreiding in de portefeuille is het risico op discontinuïteit klein. Voor het beschikbaar stellen van een tranche vindt er controle plaats op de kwaliteit van de klant van Enie SA en de aanwezigheid van alle onderliggende contracten. Enie.nl en NLInvesteert hebben hiertoe een gezamenlijke dataroom ingericht.

In 2021-2022 is de verwachting dat er een omvangrijke bankfinanciering wordt opgezet. Hierbij zal de schuld van de investeerders worden afgelost uit de beschikbare bankfinanciering.

NLInvesteert is van mening dat geboden propositie aantrekkelijk is voor investeerders. Met deze oplossing van Enie in Zuid Afrika worden de betrokken ondernemers zelfstandiger. Voor Enie is dit een zeer duurzaam businessmodel waarbij zij bijdraagt aan de lokale economie.