Dvize B.V.

Herfinanciering werkkapitaal

1. Investeringskans in het kort

Kredietnemer:

Dvize B.V.

Doel:

Herfinanciering werkkapitaal

Ondernemers:

Loek Tertaas (1961) en Peter van Oort (1959)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.400.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

11,2% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

36 maanden

Aflossingsschema:

Vanaf 1 mei 2024 EUR 5.000,= per maand, vanaf 1 mei 2025 EUR 15.000,= per maand, het restant wordt afgelost op einddatum.
Zekerheden:

Eerste pandrecht op roerende zaken, voorraden en vorderingen. Borgstelling van de ondernemers ad EUR 150.000,=, gesecureerd middels positieve en negatieve hypotheekverklaringen op de woonhuizen.

Waar investeert u in?

Dvize B.V. is sinds 2018 exclusieve licentiehouder van Hyundai Corporation. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de import en distributie van;

  • Hyundai Power Products in Nederland, België, Denemarken en Zweden;
  • de Hyundai Climate Products in Nederland en België;
  • de Hyundai Hand Tools (inclusief tuingereedschap en bewateringsproducten) in heel Europa en Engeland.

In februari 2023 is er via NLInvesteert een werkkapitaalfinanciering van EUR 1.700.000,= verstrekt. De intentie was om, na de ontvlechting van Dvize uit het concern Gebro Sales (die zelf fuseerde met Interfer), de financiering onder te brengen bij een factormaatschappij. Dit is niet geëffectueerd door een aantal interne en externe omstandigheden.

Door meerderde oorzaken heeft Dvize 2023 met een verlies afgesloten. Voor 2024 wordt gerekend op (behoudend) omzetherstel. De eerste maanden laten een positieve ontwikkeling zien met een hogere brutomarge dan geprognosticeerd. Voor Hyundai komt de focus te liggen op het kernassortiment bestaande uit overwegend niche-producten en categorieën zoals compressoren, generatoren, grasmaaiers, hout versnipperaars, trilplaten en waterpompen. Deze zijn goed gepositioneerd en in de gekozen prijs/kwaliteit klasse is weinig directe concurrentie. Er kan zodoende een gezonde brutomarge worden gerealiseerd. Ook intensiveert de samenwerking met een grote Nederlandse DHZ-speler, waarvan Dvize momenteel al een significant deel van de Private Label machines produceert.

In 2023 zijn de onderhandelingen gestart met een toonaangevend nieuw premium merk dat wereldwijde bekendheid geniet. De onderhandelingen zijn afgerond en de contracten worden dit kwartaal ondertekend. Met de omzet uit deze samenwerking is in de prognose 2024 geen rekening gehouden.

Aan investeerders wordt nu de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een deel van bovenstaande lening, te weten EUR 1.400.000,=, te herfinancieren. De looptijd bedraagt 36 maanden en de rentevergoeding bedraagt 11,2% per jaar. Gestelde zekerheden geven een volledige dekking. Ten behoeve van de investeerders wordt een eerste pandrecht op roerende zaken, voorraden en vorderingen gevestigd. Daarnaast geven beide ondernemers ieder een borgstelling af van EUR 150.000,=, gesecureerd middels positieve en negatieve hypotheekverklaringen op de woonhuizen. 

De voorraden zijn op 27-02-2024 in opdracht van NLInvesteert getaxeerd. De getaxeerde marktwaarde bedraagt EUR 1.579.000,=, de getaxeerde executiewaarde EUR 1.250.000,=. Uitgaande van deze waarden, in combinatie met de verpanding van de vorderingen, leidt dit tot een vrijwel volledig gedekte financiering.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.