CBH Heerbaan B.V.

Financiering herontwikkeling kantoorpand naar zorgappartementen.

In het kort

Kredietnemer:

CBH Heerbaan B.V.

Doel:

Financiering herontwikkeling kantoorpand naar zorgappartementen.

Ondernemer:

Mevrouw Gerrion Becks

Financieringsbehoefte:

EUR 3.476.000,=

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar, met daarnaast een vergoeding van 0,25% per maand totdat er een overeenkomst voor de verhuur van het vastgoed is ondertekend

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

12 maanden

Aflossingsschema:

De lening zal op einddatum ineens worden afgelost uit een herfinanciering na realisatie en oplevering van het verhuurde project.

Wat vindt NLInvesteert?

Convert Buildings Holding (CBH) transformeert gebouwen in binnenstedelijke gebieden, met name in de provincie Limburg en met speciale focus op de groeiende vraag naar (vrije sector) zorgappartementen.

CBH vraagt financiering voor de herontwikkeling van een kantoorpand, gelegen te Posterholt. Dit pand wordt getransformeerd naar een zorg-appartementencomplex met 26 zorgstudio's en 4 appartementen op het buitenterrein. Het geheel zal worden verhuurd aan een financieel gezonde zorginstelling (naam bekend bij NLInvesteert). Hiertoe is inmiddels een intentieovereenkomst met deze zorginstelling ondertekend. De huurovereenkomst wordt momenteel uitgewerkt en naar verwachting medio april 2021 ondertekend.

Posterholt maakt onderdeel uit van de gemeente Roerdalen, grenzend aan buurgemeente Roermond. In deze regio is de behoefte aan "zorgwonen" vele malen groter dan het huidige aanbod.

Op 21 december 2020 heeft de Gemeente Roerdalen de omgevingsvergunning voor de voorziene herontwikkeling afgegeven. In de daaropvolgende 6 weken zijn er geen bezwaarschriften ingediend door eventuele belanghebbenden. Na de financiering van de eerste tranche van EUR 550.000,= voor de aankoop (2020), is er nu een aanvullende financieringsbehoefte van EUR 2.800.000,= voor de transformatie van het vastgoed. Tevens wordt de eerste tranche geherfinancierd. De totale financieringsbehoefte is dus opgeteld EUR 3.350.000,=. Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om dit bedrag te verstrekken tegen een rente van (afhankelijk van wanneer de huurovereenkomst zal worden getekend) 9,25% en een looptijd van maximaal 12 maanden. Er wordt EUR 1.800.000,= verstrekt door een kleine groep investeerders via een NLI-fonds. De overige EUR 1.550.000,= loopt via ons platform. De lening zal op einddatum worden afgelost uit een herfinanciering na realisatie en oplevering van het verhuurde project.

Als zekerheden ten gunste van de investeerders wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het pand (marktwaarde na verbouwing EUR 4.375.000,=) en geldt er een door de onderneemster afgegeven borgstelling van EUR 550.000,=. Ter securisatie van de borgstelling is een eerste hypotheek gevestigd op het woonhuis. De woning heeft een marktwaarde van EUR 745.000,=. De loan-to-value (leningsom als percentage van de taxatiewaarde van beide onderpanden) bedraagt ongeveer 68%.

Impact Corona
CBH voorziet geen vertraging in dit project door corona. Ook blijft de behoefte aan "zorgwonen" in Posterholt en omgeving onveranderd groter dan het aanbod. De impact op verhuur- / verkoopbaarheid is daarom beperkt. Inmiddels hebben diverse partijen, na het verkrijgen van de omgevingsvergunning door CBH, kenbaar gemaakt dat ze geïnteresseerd zijn het object indien mogelijk te willen huren. Het huurcontract wordt naar verwachting in april getekend.

Ondanks corona kunnen de beoogde bouwactiviteiten gewoon plaatsvinden.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.