CBH Heerbaan B.V.

Aankoop kantoorpand t.b.v. herontwikkeling naar zorgappartementen

In het kort

Kredietnemer:

CBH Heerbaan B.V.

Doel:

Financiering kantoorpand t.b.v. de transformatie naar een zorgappartementencomplex

Ondernemer:

Mevrouw Gerrion Becks

Financieringsbehoefte:

EUR 2.250.000,=, in 2 tranches te verstrekken (EUR 550.000,=  nu en EUR 1.700.000,= in september/oktober)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

7,25% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

14 maanden

Aflossingsschema:

De lening zal worden afgelost uit een herfinanciering na realisatie en oplevering van het verhuurde project


Wat vindt NLInvesteert?

Convert Buildings Holding (CBH) transformeert gebouwen in binnenstedelijke gebieden, met name in de Provincie Limburg en met speciale focus op de groeiende vraag naar (vrije sector) zorgappartementen.

CBH vraagt financiering voor de herontwikkeling van een kantoorpand, gelegen te Posterholt. Dit pand wordt getransformeerd naar een zorg-appartementencomplex met 21 woningen, waarvan 7 woningen gericht op dementerenden. Posterholt maakt onderdeel uit van de gemeente Roerdalen, grenzend aan buurgemeente Roermond. In deze regio is de behoefte aan "zorgwonen" vele malen groter dan het huidige aanbod.

Er is een financieringsbehoefte van EUR 2.250.000,= bestaande uit twee tranches. Voorliggende propositie betreft de eerste tranche van EUR 550.000,=. Deze tranche betreft de aankoop van het pand. Na het ontvangen van de omgevingsvergunning wordt mits voldaan aan een aantal extra gestelde voorwaarden, de tweede tranche gefinancierd. De verwachting is dat er tegen die tijd ook een huurovereenkomst is gesloten met een geïnteresseerde zorginstelling, die het volledige complex wil huren.

Als zekerheid ten gunste van de investeerders via NLInvesteert, wordt er een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand en op de onbelaste woning van de ondernemer. De loan-to-value (leningsom als percentage van de taxatiewaarde van beide onderpanden) bedraagt 41%. De tweede tranche zal worden achtergesteld aan de eerste tranche.

Impact Corona
CBH voorziet geen vertraging in dit project door Corona. Ook blijft de behoefte aan "zorgwonen" in Posterholt en omgeving onveranderd groter dan het aanbod. De impact op verhuur- / verkoopbaarheid is daarom beperkt.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.