BySun B.V.

Financiering werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

BySun B.V., Sonkrag B.V., A.K. Nip Beheer B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal

Ondernemer:

Bas Nip

Financieringsbehoefte:

EUR 250.000,=, waarvan EUR 250.000,= via investeerders NLInvesteert 

Cofinancier:

Van Mossel Lease

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

9% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

60 maanden

Aflossingsschema:

Annuïtair, de aflossingen starten direct

Wat vindt NLInvesteert?

BySun B.V. plaatst voor diverse opdrachtgevers zonnepanelen, omvormers, optimizers en indak pv-systemen. De toenemende marktvraag naar toepassingen tot energiebesparing, leidt ook tot een toenemende capaciteitsbehoefte voor installatie van panelen en systemen. BySun heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering en levert samen met de opdrachtgevers een bijdrage aan het versneld overstappen op duurzame energie.

De onderneming is snel gegroeid. Deze groei leidt tot een grotere behoefte aan werkkapitaal. NLInvesteert is gevraagd te voorzien in de werkkapitaalbehoefte door het organiseren van een lening van EUR 250.000,= .

Investeerders via NLInvesteert krijgen de kans om deze lening te verstrekken tegen een rente van 9% en een looptijd van 60 maanden. De kasstroom van de onderneming biedt voldoende ruimte om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Ten behoeve van de investeerders wordt er een eerste pandrecht gevestigd op voorraden, debiteuren en bedrijfsuitrusting. Dit leidt tot een dekking van ongeveer 30% van het verstrekte kapitaal (o.b.v. uitwinwaarde). Bovendienst verstrekt de ondernemer een borgstelling van EUR 50.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.