Brouwer Oventechniek B.V.

Financiering aankoop en verbouwing bedrijfspand. Eerste hypotheek.

In het kort

Kredietnemers:

Jeroen Brouwer Holding B.V., Jeroen Brouwer Exploitatie B.V. en Brouwer Oventechniek B.V.

Doel:

Financiering aankoop bedrijfspand en verbouwing

Ondernemer:

Jeroen Brouwer (1984)

Financieringsbehoefte:

EUR 1.500.000,= (waarvan EUR 1.200.000,= via het platform van NLInvesteert)

Cofinancier:

NLI Bedrijfsleningenfonds I

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding:

8% per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

Per maand

Looptijd:

48 maanden

Aflossingsschema:

De aflossingen starten per 30 juni 2023 en bedragen EUR 6.250,= per maand, het restant zal op de einddatum afgelost worden.

Zekerheden:

Eerste hypotheek op het aan te kopen pand, tweede pandrecht debiteuren, voorraad en inventaris en borgstelling van de ondernemer groot EUR 400.000,=.

Wat vindt NLInvesteert?

Brouwer Oventechniek B.V. heeft zich de afgelopen jaren een goede uitgangspositie verworven in de markt voor bakkerijovens. Zowel qua verkoop als qua service en onderhoud heeft het bedrijf zich goed gepositioneerd. Vanwege de groei van de bedrijfsactiviteiten wordt het gebrek aan ruimte voor de productie van ovens duidelijk. De mogelijkheid doet zich voor om een bedrijfspand te kopen in Nijverdal. Door meer ruimte voor productie kan het bedrijf de groeimogelijkheden beter benutten.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om een lening van EUR 1.200.000,= te verstrekken om de locatie aan te kunnen kopen, op basis van een eerste hypotheek op het vastgoed. De looptijd bedraagt 48 maanden, de aflossingen starten in juni 2023 en bedragen EUR 6.250,= per maand. Het restant zal op einddatum afgelost worden. De rentevergoeding bedraagt 8% per jaar. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 1.100.000,= (ruim 70% van de leensom, tevens ten gunste van het NLI BLF I).

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.  

Let op! Investeringen op ons platform vallen niet onder het depositogarantiestelsel.