BK Mobility B.V.

Financiering werkkapitaal

In het kort

Kredietnemer:

BK Mobility B.V.

Doel:

Financiering werkkapitaal

Ondernemer:

Thijs de Baaij en Marc Kurstjens

Financieringsbehoefte:

EUR 5.870.000,=, waarvan EUR 250.000,= via investeerders NLInvesteert 

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding

10% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

27 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt in zijn geheel op einddatum afgelost

Wat vindt NLInvesteert?

BK Mobility B.V. is een jonge regionale leasemaatschappij, gevestigd in Nijmegen. De missie van de onderneming is om nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te bieden die passen in de huidige tijd, waarbij de klantbehoefte centraal staat en niet het kenteken van de auto.

BK Mobility is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Thijs de Baaij (eigenaar van Autobedrijf De Baaij B.V. te Nijmegen) en Marc Kurstjens, mede-oprichter van Masfina Mobility uit Amsterdam (mobiliteitsoplossingen zakelijke markt). Autobedrijf De Baaij, een onafhankelijke dealer, verkoopt jaarlijks ruim 300 personenauto’s. De bijbehorende leaseaanvragen die tot op heden worden uitbesteed aan derden, vormen nu de vliegende start van BK Mobility.

Door de ondernemers is een prognose gemaakt voor de komende 5 jaar, die mede is getoetst door DealerFinancieringsMaatschappij (DFM - Volkswagen Pon) te Amersfoort. Bijbehorende financieringsbehoefte bedraagt EUR 5.870.000,=. DFM zal verreweg het grootste deel van de deze asset-based financieringsbehoefte voor haar rekening nemen en ook het werkkapitaal financieren.

Naast de financiering door DFM is er nog EUR 250.000,= additionele financiering nodig om aan de minimale solvabiliteitseisen te voldoen die door DFM worden gesteld. Aan investeerders via NLInvesteert, wordt de mogelijkheid geboden een 2-jarige achtergestelde lening te verstrekken tegen een rentevergoeding van 10%.

De behoudende begroting toont zich robuust; ook bij een tegenvallende omzet, is de onderneming voldoende in staat om aan de renteverplichtingen te voldoen. Bovendien geven de ondernemers een materiele borgstelling af van samen in totaal EUR 250.000,= (100% dekking). Op grond van de ontvangen vermogenspositie van de achterliggende bedrijven en privé-situatie van de ondernemers achten wij de borgstelling volwaardig.

Impact Corona
Hoewel het momenteel nog niet merkbaar is, is het goed denkbaar daar de Coronacrisis ook de omzet raakt van BK Mobility. De ondernemers geven aan als bedrijf hier goed in mee te kunnen ademen. De onderneming kent lage vaste lasten en de ondernemers nemen voorlopig genoegen met een lage managementvergoeding. Ook de financieringslasten zijn beperkt omdat het grootste deel van de financiering samenhangt met de objecten. DFM doet tenslotte 100% van de objectfinanciering. De aanlevering van auto's en de dagelijkse operatie worden zoals men nu voorziet, niet geraakt door de Coronacrisis.

Mocht onverhoopt de Coronacrisis toch de continuiteit van de onderneming frustreren, dan geldt de 100% materiele borgstelling van de ondernemers als zekerheid ten gunste van de investeerders. 

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.