Investeren in vastgoed:

realiseer een aantrekkelijk rendement.

Investeren in vastgoed

Via NLInvesteert kunt u investeren in de financiering van vastgoed. Een investeerder kan investeren in zakelijk vastgoed en krijgt vaak het eerste recht op hypotheek; het pand of de grond fungeert daarmee als onderpand. Een vastgoedfinanciering met tweede hypotheekrecht behoort ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer de bank eerste hypotheekrecht heeft. De rentevergoeding voor investeerders wordt afgestemd op het risicoprofiel en de geboden zekerheden. Na het invullen van de volledige financieringsbehoefte passeert de hypotheekakte bij de notaris en de ondernemer betaalt rente en aflossing aan de investeerder(s).

NLInvesteert zorgt voor de documentatie, leningovereenkomst en hypotheekakte, en voor de afhandeling van de geldstromen. Vanuit haar regiefunctie zorgt NLInvesteert tevens voor verslaglegging aan investeerder(s) gedurende de looptijd van de financiering. Op basis van ons meerjarig trackrecord is een netto rendement tussen de 7-7,5 % een reële verwachting.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl

Vastgoed investeringskansen

Ook investeren in Nederlandse bedrijven? Registreer als investeerder en blijf op de hoogte van alle investeringskansen.


Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoedfinancieringen is een herontdekte manier om kapitaal te laten renderen. Vanwege externe normen van toezichthouders, trekken banken zich grotendeels terug uit de financiering van vastgoed. Zowel institutionele als private investeerders stappen in de ruimte die hier ontstaat.

NLInvesteert maakt het voor ondernemers mogelijk om bankvrij vastgoed te financieren en voor investeerders om daar een aantrekkelijk rendement bij te realiseren.

Zekerheden voor vastgoed investeerders

Bij vastgoedfinanciering speelt ‘Loan-to-Value’ een belangrijke factor in de risicobeoordeling. Bij projectfinanciering geldt tevens een realisatierisico en een verkooprisico die worden meegewogen. Bij commercieel vastgoed is m.n. het verhuurrisico (bezetting en continuïteit in de huurstromen) een extra parameter. Rendementen variëren in de regel van 4%-8% bij commercieel vastgoed en 7%-12% bij financiering van projectontwikkeling.

Op meer detailniveau worden door NLInvesteert bij de risicobeoordeling van vastgoed de volgende items meegewogen:

• Ervaring initiatiefnemer
• Solvabiliteit initiatiefnemer
• Winstgevendheid initiatiefnemer
• Dekkingswaarde vastgoed (de loan-to-value)
• Verhandelbaarheid cq alternatieve aanwendbaarheid vastgoed
• Continuïteit cash flow vastgoed
• Risico’s ontwikkelproject of beleggingsobject

Investeren in vastgoed via NLInvesteert
Wij bieden u als investeerder de kans om te investeren in vastgoed en vastgoedondernemers die door NLInvesteert B.V. zijn geselecteerd. Naast dat u op deze wijze een directe impuls geeft aan het Nederlandse bedrijfsleven, realiseert u ook een goed rendement op uw investering. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats voordat de financieringsbehoefte van de ondernemer aan ons investeerdersnetwerk wordt aangeboden. Bovendien worden gefinancierde ondernemers ook actief gevolgd vanuit een continue monitoring.

Wilt u via het online platform van NLInvesteert investeren in onroerend goed? U maakt eenvoudig een investeerders-account aan via deze link.

Zakelijk investeren in vastgoed
U kunt zowel privé investeren in vastgoed als zakelijk investeren in vastgoed bij NLInvesteert. U kunt een account aanmaken als private investeerder of investeren vanuit uw bedrijf of persoonlijke holding BV.


Investeren in vastgoed met kleine bedragen
Bij NLInvesteert heeft u de mogelijkheid om vanaf EUR 1.000,- deel te nemen aan een vastgoedfinanciering. U bepaalt zelf in welke vastgoedprojecten u investeert en u kunt uw beleggingen eenvoudig spreiden door te investeren in verschillende projecten. In uw investeerdersaccount vindt u een gedetailleerd overzicht van uw investeringen en het netto rendement van uw portefeuille. Tevens is binnen het account een aflossingsschema beschikbaar voor elke propositie waarin u geïnvesteerd heeft.

Zelf vastgoed aankopen of investeren via NLInvesteert
Bij het investeren in vastgoed wordt vaak gedacht aan het aankopen van een eigen pand voor de verhuur. Als vastgoedinvesteerder met een eigen pand komt er veel kijken bij het verhuren van een woning. Denk aan het selecteren van betrouwbare huurders, het plegen van onderhoud en het vergaren van kennis over de rechten, plichten en verantwoordelijkheden voor u als verhuurder.

Via het investeringsplatform van NLInvesteert kunt u laagdrempelig investeren in vastgoed. Vaak investeert u in een vastgoedproject van een ondernemer die vastgoed ontwikkelt. Denk hierbij aan het realiseren van nieuwbouw voor de eigen onderneming, het ontwikkelen van zorgvastgoed of de financiering van een vastgoedportefeuille. Via ons platform leest u alle informatie over het vastgoedproject, de zekerheden voor u als investeerder en het rendement dat u kunt verwachten.

Investeren in bedrijven

NLInvesteert biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in MKB bedrijven. Benieuwd naar de investeringskansen van NLInvesteert? 

Veelgestelde vragen over investeren in vastgoed

+-Waarom is investeren in vastgoed populair?
Investeren in vastgoed is erg populair. De rente op de spaarrekening is bij veel grootbanken 0% en boven een saldo van EUR 100.000,- negatief. Het platform van NLInvesteert biedt investeerders de kans om rendement te realiseren op hun eigen vermogen. Investeerders krijgen het (eerste) recht op hypotheek waardoor het vastgoed fungeert als onderpand. Van alle private investeerders bij NLInvesteert heeft 98% een positief rendement behaald. Op basis van ons meerjarig trackrecord is een netto rendement tussen de 7-7,5 % een reële verwachting.
+-Hoe kan ik mij aanmelden als vastgoedinvesteerder?
Bent u nieuw bij NLInvesteert? Dan kunt u via deze link een account aanmaken. Met dit account kunt u investeren in vastgoedprojecten vanaf €1.000. In het online dashboard vindt u een overzicht met al uw investeringen, het rendement van uw portefeuille en de betaalschema's.
+-Hoe kan ik de risico's van een investeringskans goed beoordelen?
Investeren kent risico’s. Bij NLInvesteert hechten we veel waarde aan een uitgebreide risicoanalyse. Over het jaar 2019 en 2020 ontving NLInvesteert de award “Transparante portefeuille” van Crowdfundingcijfers.nl. Bij vastgoedproposities wordt gekeken naar het type object, de Load-to-Value (LtV), de kasstroom en het trackrecord van de ondernemer. Het risico van de investeringskans komt vervolgens tot uiting in een NLI-score: een rating op de schaal van 1 tot 5 die het risico van de investering aanduidt.
+-Hoeveel kan ik investeren?
U kunt investeren vanaf EUR 1.000 per investeringskans. Voor zakelijke investeerders (vanuit een rechtspersoon) geldt er geen maximum. Voor particuliere investeerders geldt vanuit de AFM een maximum van EUR 80.000,- per jaar.