Jaarcijfers 2022 NLInvesteert

Nog voldoende bedrijven investeren, ondanks economische somberheid. Portefeuille hybride financieringen groeide in 2022 met ruim 200 miljoen euro.

Amersfoort, 3 februari 2023 – De meeste economen verwachten nog steeds een recessie. Bedrijven zijn terughoudend met investeringen en ook banken financieren minder snel. NLInvesteert bemiddelde echter in 2022 voor ruim 200 miljoen euro aan financiering voor Nederlandse bedrijven. “Nederlandse bedrijven hebben nog steeds overtuigende groeiplannen waarvoor ze een beroep doen op onze non-bancaire financiering’, stelt directeur Dirkjan Takke.

Takke kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. In 2022 heeft NLInvesteert 120 projecten en bedrijven van financieringskapitaal voorzien. NLInvesteert bemiddelde voor ruim 200 miljoen euro aan krediet, waarvan 140 miljoen euro afkomstig was van investeerders op het financieringsplatform. De rest is afkomstig van banken en andere kredietverstrekkers.

Het nettorendement voor investeerders bedroeg in 2022 gemiddeld 8,2%, tegen 8,4% in 2021. “Een minimaal verschil doordat ondernemers in de kredietportefeuille gemiddeld iets minder rente zijn gaan betalen. Defaults bleven onverminderd laag in 2022, de afboekingen namen af van 0,43% naar 0,35%. De conclusie: We groeien nog steeds hard en het rendement is op niveau gebleven”, stelt Takke.

Afbeelding: Het gemiddelde netto jaarrendement op de leningenportefeuille van NLInvesteert blijft stabiel, op 8,2%.


Groei van NLInvesteert raakt in versnelling


Sinds de oprichting in 2015 heeft NLInvesteert voor 665 miljoen euro aan financiering bemiddeld, waarvan bijna een derde in 2022. Dirkjan Takke ziet nog veel ruimte voor groei, ook bij economische tegenwind. “We komen nog veel ondernemers tegen met een geloofwaardige ambitie, en het lef om door te zetten. De financiering via traditionele kanalen, de banken, gaat echter moeizaam. De behoefte aan non-bancaire financiering zien we de laatste jaren daardoor eigenlijk alleen maar groeien. Het is wel belangrijk om banken aan tafel te houden. Zij hebben immers de beschikking over relatief goedkoop geld. Dat willen ze ook inzetten voor een deel van de financiering, als onze beleggers het risicodragend kapitaal op zich nemen.”

NLInvesteert houdt de defaultcijfers al jarenlang laag door een uitgebreid proces van screening en doorlopende monitoring. “Het is belangrijk om regelmatig met de ondernemer aan tafel te zitten om samen plannen en realisatie te bespreken en te analyseren. Veel van onze mensen werken zelf in een ondernemersmodel. Dat praat een stuk gemakkelijker”, vertelt Takke.


Ondernemers blijven investeren


De economische verwachtingen zijn niet rooskleurig, maar het afgelopen jaar bleven ondernemers investeren. “Ook in bedrijfstakken waar je het niet direct had verwacht”, stelt Takke. “Ondernemers zien toch altijd kansen. Het is mooi om daaraan bij te kunnen dragen.”

Brouwer Oventechniek, een producent van bakkerijovens, heeft via NLInvesteert in 2022 een krediet van 1,2 miljoen euro (op een totale investering van 1,5 miljoen) gekregen voor de aankoop van een nieuw pand in Nijverdal. “Dat hadden we nodig voor de groei van onze bedrijfsactiviteiten”, stelt ondernemer Jeroen Brouwer. “Natuurlijk heeft de energiecrisis bakkerijen hard getroffen, maar onze ovens bieden een oplossing; bakkers kunnen onze ovens dagelijks overschakelen van gas naar elektriciteit en omgekeerd. Daarmee kunnen ze inspelen op tariefverschillen, onder meer die tussen dag en nacht. We wilden een korte financiering, kregen dat niet van de bank, maar wel via NLInvesteert.”

Doordat het bedrijf naast verkoop ook onderhoud doet, heeft het een meer stabiele omzet, ook in economisch minder gunstige tijden waarin bakkerijen mogelijk aankopen gaan uitstellen. Brouwer: “We denken niet dat we last krijgen van een recessie en verwachten die ook niet echt. Er was even een dipje in het vierde kwartaal vorig jaar, maar in december zagen we het weer aantrekken.”

Familiebedrijf Gruba Autobanden kreeg 1 miljoen euro aan financiering voor de aankoop van een bedrijfspand in Enschede. Bedrijfsactiviteiten kunnen daardoor voortaan vanuit één locatie worden ontplooid en dat levert efficiencyvoordelen op. Gruba is een gecertificeerd inzamelaar van autobanden. Het bedrijf probeert zoveel mogelijk autobanden een tweede leven te geven en geeft het resterende deel een milieuvriendelijke afvoer. “We doen echter ook onderhoud en reparaties”, stelt ondernemer Sjoerd Gruppelaar. “Onze omzet is redelijk stabiel, het aantal
gecertificeerde inzamelaars is gedaald van 27 in 2004 naar 15 in 2023.”

Over een recessie maakt Gruppelaar zich niet druk. “Wat rijdt, dat slijt. Pas als we geen auto’s op de weg meer zien, hebben we een probleem. Welnu, er komen alleen maar meer auto’s. En als tijdens een recessie mensen even minder een nieuwe auto kopen, dan besteden ze meer aan onderhoud.” Voor de aankoop van het bedrijfspand kreeg Gruppelaar geen financiering bij zijn bank. “Zij keken toch heel erg naar cijfers uit het verleden, en ja, tijdens corona deden we het even minder goed. Maar de laatste twee jaar draaien we top en ons investeringsplan konden we
goed onderbouwen.”
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl