De kracht van de financiële ratio’s en hoe ze te gebruiken


In mijn vorige column schreef ik over de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit geeft aan of jouw onderneming op de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Wil je weten of jouw onderneming in staat is om aan de kórte termijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen? Dan beoordelen we deze liquiditeit aan de hand van de zogenaamde werkkapitaalindicatoren, te weten current en quick ratio.

Bij de current ratio tellen we alle, op de balans aanwezige, vlottende activa inclusief de liquide middelen bij elkaar op en delen we die door alle kortlopende verplichtingen. In het geval van de quick ratio laten we de voorraden weg. De formules zijn dus als volgt:

Current ratio = (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen


Bij ?nancieel gezonde ondernemingen zien we over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5. Is de uitkomst lager dan 1, dan is mogelijk sprake van (te verwachten) liquiditeitsproblemen.

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden + liquide middelen) / kort vreemd vermogen


Voor deze uitkomst geldt een minimale waarde van 1.

Bij een snelle groei neemt je voorraadpositie wellicht toe, of zijn je bestelvolumes als gevolg van toegenomen vraag veel groter dan voorheen. In de huidige economische situatie zien we dat ook prijzen van grondstoffen en materialen fors stijgen, staan we voor logistieke uitdagingen en stellen leveranciers andere betalingsvoorwaarden dan voorheen. Kortom, je hebt meer liquiditeit nodig.

Ook de debiteurenpositie verandert: de toegenomen afzet in combinatie met hogere inkoopprijzen zetten een beduidend hogere druk op de liquiditeit. Meer geld staat uit bij jouw klanten. Naast goed debiteurenbeheer voor het tijdig ontvangen van betalingen kan ook gedacht worden aan het inzetten van werkkapitaalkrediet (bijvoorbeeld een rekening courant kredietfaciliteit of een vorm van factoring) om eventuele liquiditeitstekorten op te kunnen vangen. Overigens kan het plotseling wegvallen van omzet ook leiden tot een liquiditeitsprobleem.

Het opstellen van een liquiditeitsprognose en deze periodiek bijhouden, helpt je om betere inzichten te krijgen over de verwachte inkomsten en uitgaven in de nabije toekomst. Blijkt dat een betaling door omstandigheden later ontvangen zal worden, dan is direct zichtbaar welke ?nanciële gevolgen dit heeft voor jouw onderneming en of het inroepen van een kredietfaciliteit aan de orde is. Niet alleen voor jezelf is dit prettig om te weten, maar hiermee onderbouw je ook je kredietaanvraag bij de ?nancier. Mijn advies is om daarnaast dan ook te werken   met een zogenaamde base case, dit is het scenario die het dichtst in de buurt komt van de realiteit.

Door gebruik te maken van deze zakelijke vorm van ?nanciële planning ben je zelf beter in staat om je werkkapitaal te beheren. Wil je een beroep doen op een kredietfaciliteit om de verwachte liquiditeitstekorten op te kunnen vangen?  Een financier waardeert deze onderbouwing enorm en zal je beter kunnen adviseren.

Als deze column je aan het denken heeft gezet en je wilt meer van dit onderwerp weten, spar dan eens met een ?nancieel adviseur, zoals je accountant en je ?nancieringsspecialist. Ook online zijn templates te vinden. Als tip geef ik je dan in de overwegingen mee, om eens extra aandacht te besteden aan je debiteurenbeheer en het huidige inkoopbeleid. Laat jezelf, maar ook jouw ?nancier, niet verrassen. Voldoende liquiditeit is in deze tijden erg belangrijk!


Natale Valente is werkzaam als regiodirecteur Veluwe-Stedendriehoek voor NLInvesteert. Als ‘financieringsregisseur’ mobiliseert hij (groei-)kapitaal en ervaring om ondernemers vooruit te helpen. Dit doet hij door ondernemers met financieringsvragen te verbinden met publieke en private investeerders.

Natale Valente
Regiodirecteur Veluwe-Stedendriehoek
Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl