Persbericht NLInvesteert
Nederlandse MKB-bedrijven raken sneller in betalingsproblemen

Financieringsplatform NLInvesteert roept op tot recessie-solidariteit met MKB-ondernemers 


Amersfoort, 4 augustus 2023 – Nederlandse MKB-bedrijven zijn in de greep van een naderende recessie. Ook financieringsplatform NLInvesteert merkt dat er steeds meer seinen op rood springen. “Het aantal probleemschulden valt in onze portefeuille nog erg mee. Ook het rendement voor investeerders blijft op niveau. In de gevallen dat het dreigt mis te gaan met een ondernemer, is het overleven van het bedrijf echter ons uitgangspunt. Ondernemers verdienen die solidariteit”, stelt directeur Dirkjan Takke. 

De problemen bij NLInvesteert beperken zich tot een handjevol ondernemers, het leeuwendeel van de ondernemers die zijn gefinancierd, houdt goed koers. 93,5% van de ondernemers voldoen keurig aan hun betalingsverplichtingen volgens het rente- en aflossingsschema. 6,5% van de gefinancierde ondernemers vraagt inmiddels om een verhoogde dijkbewaking, schetst Takke. Dat was vorig jaar nog 5%. “Het grootste deel van de ondernemers op onze ‘watch list’ gaat uit deze moeilijke fase komen. Vaak gaat het om liquiditeitsproblemen die tijd vragen. Die tijd willen we dan ook voor ze regelen, liever dan ze nog verder in de problemen brengen.” 

Zoeken naar oplossingen voor getroffen MKB-ondernemers
Oplopende kosten, belastingschulden die terugbetaald moeten worden en problemen in de waardeketen, leiden tot een enorme uitdaging voor veel ondernemers. 
Takke: “We zien helaas dat banken een primaire neiging hebben om hun krediet terug te brengen in moeilijke tijden. Dan gaat het voor een ondernemer van kwaad naar erger. NLInvesteert zoekt met de getroffen ondernemers naar oplossingen. Ook onze beleggers tonen begrip voor ons streven naar continuïteit. Dat kan betekenen dat we een lening verlengen. Niemand heeft er baat bij als een ondernemer failliet gaat. We verwachten natuurlijk wel van de getroffen ondernemers dat zij zelf ook commitment tonen en hard aan een oplossing werken.” 

Banken zijn sinds de schuldencrisis in 2011 niet meer zo streng geweest bij kredietverstrekking, Vooral voor risicovollere leningen gelden hoge rentes, ook moeten ondernemers vaker en meer onderpand neerleggen, zo blijkt uit informatie van de Europese Centrale Bank. “Als ondernemer heb je echter niet altijd een keuze en heb je wel eens extern kapitaal nodig”, aldus Takke.

In de hele eurozone krijgen ondernemers echter steeds vaker een negatief antwoord op een kredietaanvraag bij een bank. Takke: “Het is daarmee duidelijk dat non-bancaire financiering steeds belangrijker wordt om groei in het MKB te kunnen blijven stimuleren. Ook bij de hybride financiering zoals wij die verstrekken – een combinatie van geld van investeerders en traditionele kredietverstrekkers - wordt het echter lastiger. De vrees voor een recessie zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ook investeerders scherper naar hun rendement kijken.”

Kredietvolume NLInvesteert neemt toe, rendement blijft stabiel  
Het bemiddeld kredietvolume van NLInvesteert nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe naar een totaalbedrag van 765 miljoen euro, waarvan 343 miljoen euro werd verstrekt door investeerders op het platform.

Het nettorendement voor investeerders in het tweede kwartaal kwam uit op 8,12%. Takke: “Het rendement bleef daarmee stabiel boven de 8% en daarmee handhaven we ons hoge rendement ook in moeilijker tijden. Het percentage afboekingen is licht toegenomen van 0,39 naar 0,59%. Dat is ver beneden het marktgemiddelde van ruim 3%.”

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar info@nlinvesteert.nl


Dirkjan Takke
Algemeen Directeur


Na het behalen van mijn master in Business Economics ben ik gaan werken in de financiële wereld. Ik heb o.a. gewerkt bij KPMG en Turner. Sinds 2014 ben ik actief als medeoprichter en directeur bij NLInvesteert. Samen met mijn collega's waarborg ik de hoogst haalbare kwaliteit in onze dienstverlening aan ondernemers, investeerders en samenwerkingspartners. Met gedrevenheid en professioneel plezier maken wij onze beloftes waar, iedere dag weer. Niet voor niets is NLinvesteert de nummer 1 in cofinanciering.