Alternatieve financiering: van ‘blue ocean’ naar ‘red ocean’


Wil jij als ondernemer de goedkoopste of de beste financiering? Kies jij als financier voor hit & run of voor blijvende betrokkenheid? Het is beide mogelijk in het land van de alternatieve financiering. Een markt waarin de 'blue ocean' verandert in een 'red ocean'.

Ik haal de begrippen uit de managementklassieker 'Blue Ocean Strategy' van W. Chan Kim en Renée Mauborgne, die ik onlangs weer eens las.
'Blue ocean' duidt op een marktsituatie waarin nieuwe ruimte wordt gecreëerd met innovatieve producten of diensten en waar nieuwe regels gelden. Zo was aanvankelijk de situatie bij alternatieve financiering.
'Red ocean' betekent: er is veel concurrentie en wel primair op prijs, de ooit zo blauwe oceaan kleurt rood. Die situatie is nu aan het ontstaan in de markt van alternatieve financiering.

Waarom kleurt de oceaan rood?
Hoe komt het dat de alternatieve financieringsmarkt van een blue ocean verandert in een red ocean?
Er is in het zakelijk verkeer weinig makkelijker te kopiëren dan dienstverlening. Een website, een laptop, een telefoon, een auto, jezelf, met of zonder een aantal collega’s, en je kan beginnen. Dat geldt dus ook voor dienstverleners in de markt van alternatieve financiering. Er zijn entreedrempels, vanuit bijvoorbeeld regelgeving en toezicht, benodigde kennis en netwerk, die zorgen voor een positieve, eerste selectie. Dat blijkt echter geen garantie voor innovatie. Uitgezonderd partijen die er voor kiezen om een specifieke niche te bedienen, werken veel van de nieuwe aanbieders vanuit een ‘me too’-strategie. Dat leidt tot een eenheidsworst. De aanbieders lijken allemaal op elkaar.

Crowdfunding-platforms zijn de eersten waarvoor de oceaan rood kleurt. Nettorendement (na aftrek van kosten en verliesgevende projecten) bepaalt al in hoge mate het gedrag van de investerende spaarders. Voor hen is de prijs het belangrijkste. Lector financiële en economische advisering aan de Hogeschool Utrecht, Lex van Teeffelen, beschrijft de huidige situatie gedetailleerd in een column op LinkedIn. Onder deze blog vind je de link naar zijn analyse.

Overigens: een red ocean is niet zo’n probleem, als je maar voorop zwemt!

Zoals een red ocean dreigt voor crowdfunding aan de kant van financieren, zo dreigt die ook te ontstaan bij de 'regelaars' aan de vraagkant van bedrijfsfinancieringen. De ene na de andere financieringsintermediair start. Ze nemen hun plek in naast bestaande partijen die met zoveel mogelijk loketten proberen uit te breiden. Hoewel ze in verschillende groeistadia zijn en van verschillende kwaliteitsniveaus, lijkt van enige afstand ook hier het aanbod sprekend op elkaar.

Hoe onderscheidt NLInvesteert zich dan?
NLInvesteert staat middenin dit veranderende financieringslandschap. We zijn zelf als regisseur van cofinanciering actief én we hebben een eigen platform van private investeerders. Red ocean in het kwadraat?
Nou nee. Juist die combinatie maakt ons sterk. We creëren onze eigen blauwe oceaan door op unieke wijze onze klanten te bedienen. Dat kan door drie sleutelelementen:

1. Het team maakt het verschil; scherp op inhoud en attent in dienstverlening
De kern van ons onderscheidend vermogen zit verweven in ons team. Stuk voor stuk financieringsprofessionals die hart hebben voor het MKB. Iedereen bij ons is zelf ook ondernemer. Dat geeft een intrinsieke drive en een hoge mate van autonomie. Tegelijkertijd hebben we zeer nadrukkelijk een gedeelde ambitie en vastberadenheid om in alles het allerbeste te leveren voor onze klanten vanuit een gedeelde werkwijze. Die combinatie geeft de doorslag bij het succes nu en in de toekomst.
Onze Raad van Commissarissen met drie leden en onze Adviesraad met acht leden bestaan uit ondernemers en investeerders die zelf ruimschoots hun sporen hebben verdiend, in uiteenlopende sectoren en markten. Zij zorgen voor extra kritisch vermogen om iedereen bij de les te houden.

2. One-stop-shop; én een scherp advies én het breedste assortiment
NLInvesteert is voor ondernemers met een financieringsbehoefte een ‘one-stop-shop’. Wij combineren specialistisch advies met het breedste financieringsaanbod in Nederland. Daarbij zijn alle financieringsoplossingen denkbaar: van bancair tot alternatief, lening en aandelen, privaat of publiek. We hebben meer dan 50 financieringspartners. Daarnaast beschikt NLInvesteert over een eigen platform met private investeerders. Deze investeerders vormen een belangrijke community die naast kapitaal ook kennis, ervaring en netwerk inbrengt t.b.v. de ondernemers waarvoor wij de cofinanciering regisseren. Zo kunnen wij  financieringsoplossingen bieden tegen de scherpste voorwaarden én zorgen we ervoor dat de oplossing er ook daadwerkelijk komt!

3. Blijvend betrokken; geen ‘hit & run’
Zowel richting ondernemers, investeerders als financiers hechten wij grote waarde aan onze signaleringsfunctie gedurende de looptijd van een financiering. Pro-actieve betrokkenheid dus.
Een financiering organiseren is een eerste stap. De continuïteit van een financiering borgen is minstens zo belangrijk. Daarom blijven wij gedurende de looptijd van een financiering betrokken bij onze klanten. Op basis van periodieke rapportages monitoren we de ontwikkeling van het bedrijf en signaleren we tijdig als er bijsturing nodig is.

Doorpraten?
NLInvesteert gelooft in bereikbare financiering voor het MKB. Daarom organiseren wij zakelijke financiering ook bij jou in de buurt. Bedrijven kunnen zich blijven ontwikkelen, een breed spectrum van financiers levert haar bijdrage en private investeerders ontvangen een passend rendement.

Ik praat graag met je verder over hoe we de financieringsbehoefte van ondernemend Nederland het beste in kunnen vullen. Jij ook? Neem dan contact op via dtakke@nlinvesteert.nl.

Lees hier de marktanalyse van dr. Lex van Teeffelen.