Het Achtergestelde Leningenfonds (ALF), opgezet door NLII, biedt ondernemers additionele financieringsmogelijkheden en geeft institutionele beleggers de mogelijkheid om direct in Nederlandse MKB ondernemingen te beleggen. Aegon Asset Management is de beheerder van het fonds. NLInvesteert kan voor haar klanten een rechtstreeks beroep doen op het ALF.
Het fonds is bedoeld voor financieel gezonde MKB ondernemingen die minimaal 3 jaar bestaan. Met een achtergestelde lening vanuit ALF wordt het risicodragend vermogen versterkt. Hierdoor krijgt de onderneming meer ruimte om bankkrediet aan te trekken.