InvoiceFinance wil financieren zo simpel mogelijk maken. Alles gaat daarom online, zonder dat ze daarbij de persoonlijke aandacht uit het oog verliezen. Verder wil InvoiceFinance dat kredietverlening flexibel is. Ondernemers kunnen dan ook zelf kiezen welke facturen ze willen financieren; één of allemaal. InvoiceFinance is toegankelijk voor iedereen en binnen 24 uur geregeld. Ook zijn contracten dagelijks opzegbaar en geven ze vooraf duidelijk inzicht in alle kosten, zonder kleine lettertjes of verrassingen.

Met de kredietoplossing voor het midden- en kleinbedrijf van InvoiceFinance spelen ze in op de groeiende behoefte uit de markt. InvoiceFinance biedt daarom kortlopende kredieten die binnen één dag op de rekening van de ondernemer staan en in twaalf weken worden terugbetaald. 100% financiering en met behoud van de eigen bankrekening waardoor de debiteur niets merkt.