Caple verstrekt langlopende blanco leningen voor groei, aanvullend werkkapitaal en transacties. Hoofdsommen lopen uiteen van EUR 500.000,= tot 5.000.000,=, looptijden tussen 5 en 8 jaar. Er wordt gekeken naar de toekomstige kasstromen van de onderneming en niet naar de beschikbare zekerheden. Hierdoor zijn financieringen van Caple goed te combineren met reguliere of alternatieve verstrekkers van financiering, om zodoende een optimale mix te bereiken. Financieringen worden in samenspraak met BNP Paribas Asset Management verstrekt. Hierdoor heeft Caple een lange termijn visie en een verantwoorde kredietaanpak.​​​​​​​