Wit Mobiliteit

Herfinanciering en groeifinanciering.

In het kortLogo

Kredietnemers:

Wit Innovatie (handelsnaam Wit Mobiliteit)

Doel:herfinanciering en groeifinanciering
Locatie:Amsterdam
Ondernemers:

A.J.M. Wit

Financieringsbehoefte:

EUR 500.000,=

Ticketgrootte:EUR 1.000,=
Risico:2 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

7% rente per jaar  

Betaling rente en aflossingPer maand 
Looptijd:60 maanden
Aflossingsschema:Per jaar wordt EUR 20.000,= afgelost, na 5 jaar wordt de pro resto hoofdsom volledig afgelost.

Wat vindt NLInvesteert?

Wit Mobiliteit heeft haar positie veroverd in de groeiende zorgmarkt voor ouderen. Met winkellocaties in Amsterdam en Hoorn onderscheidt de onderneming zich. Beide locaties zijn zichtlocaties en goed bereikbaar. Ondernemer Michel Wit is een initiatiefrijke, gedreven jonge ondernemer die zelf de onderneming is gestart. In de eerste jaren van de onderneming is er een stevige groei met een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd. Na deze beginfase is het nu tijd om de financiering van de onderneming te optimaliseren en uit te breiden om zo de volgende groeifase te faciliteren.

Naast een eerste pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen, wordt er ten behoeve van de investeerders van NLInvesteert een eerste hypotheek gevestigd op vastgoed. De gevraagde EUR 500.000,= kan binnen een LTV (Loan-to-Value, omvang financiering t.o.v. waarde onderpand) van 75%, worden verstrekt.

Gegeven de positieve ontwikkeling van de organisatie en de ruime zekerheden, ziet NLInvesteert de gevraagde financiering met een rente van 7% als een goede investeringsmogelijkheid voor haar investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.