Recreatie Nederland

Elkeplek.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar.

In het kort

Kredietnemer:Recreatie Nederland B.V. en 10/90 Marketing B.V. en Reits Beheer B.V.
Doel van de lening:Investering in automatisering en marketing van www.elkeplek.nl
Locatie:Assen
Ondernemer:Jan ten Hoor en Jeroen Wilhelm
Financieringsbehoefte:€300.000,-
Aantal tickets:120 van €2.500,-
Risico:3 op een schaal van 5
Betaling rente:per maand
Vergoeding investeerders:9,0% per jaar
Looptijd:5 jaar

Wat vindt NLInvesteert?

De boekingsmarkt voor verblijfsrecrecreatie is een competitieve markt. Er zijn veel spelers en het aanbod is versplinterd.

Dit biedt kansen voor het platform Elke Plek. Dit platform is ontwikkeld door Recreatie Nederland B.V. Elke Plek maakt het aanbod van alle dag- en verblijfsrecreatie in Nederland in één keer toegankelijk voor de consument. Daarin is Elke Plek uniek. Voor de recreatieondernemer levert het platform boekingen op zonder dat zijn marges afgeroomd worden. 

Het belangrijkste fundament onder Recreatie Nederland B.V. is de samenwerking met de brancheorganisatie RECRON. Deze samenwerking is vastgelegd in een meerjarige licentieovereenkomst. Daarmee is niet alleen het vertrouwen van 2.000 ondernemers gewonnen, het heeft zelfs al vóór de start van het platform geleid tot contracten met meer dan 250 ondernemers.

Recreatie Nederland heeft een sterke start gemaakt en heeft potentie snel door te groeien. Gegeven de marktkansen en ontwikkelkracht van de ondernemers, is dit een interessante propositie voor investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.