MAN Vastgoed

Financiering werkkapitaal vastgoedportefeuille in ontwikkeling.

In het kortlogo-Man-Vastgoed

Kredietnemer:

J.A. Maan Vastgoed V.O.F. (handelsnaam MAN Vastgoed)

Doel:Financiering werkkapitaal vastgoedportefeuille in ontwikkeling
Locatie:Purmerend / Amsterdam
Ondernemers:Anuschka Wiebers & Johanna Held
Financieringsbehoefte:EUR 575.000,=, waarvan EUR 180.000,= via investeerders NLInvesteert
Ticketgrootte:EUR 500,=
Risico:4 op een schaal van 5 
Financieringsvorm:Lening
Vergoeding

8% rente per jaar  

Betaling rente:Per maand 
Looptijd:maximaal 5 jaar, bij vervroegde aflossing wordt 6 maanden extra rente vergoed.
Aflossingschema:

De eerste 6 maanden in de lening aflossingsvrij, daarna wordt er volgens een 15-jarig schema afgelost. Na 5 jaar bestaat er dus een restbedrag, dat ineens wordt afgelost. 

Wat vindt NLInvesteert?

MAN Vastgoed ontwikkelt en exploiteert vastgoed. De ondernemers hebben een optie op drie nieuw te bouwen woningen. Hieruit is een financieringsbehoefte ontstaan. Het betreft een vastgoedfinanciering met voldoende dekking voor investeerders. Ten gunste van de investeerders zal er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leningbedrag (plus 35% voor rente en kosten) plaatsvinden op al het onroerend goed in portefeuille. De totale financiering inclusief de lening via NLInvesteert kent een Loan-to-Value (LTV = leensom afgezet tegen de waarde van het vastgoed) van 75%. 

De marge in de exploitatie is in eerste instantie beperkt maar dit risico wordt gemitigeerd door de aanwezigheid van creditgelden waarmee de bouwrente en een uitloop opgevangen kunnen worden. Het vastgoed bevindt zich op aantrekkelijke locaties waarbij zowel verhuur als verkoop min of meer zijn gegarandeerd.

NLInvesteert heeft vertrouwen in deze investeringskans met een aantrekkelijke risico/rendement verhouding voor investeerders.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.