iBuildGREEN B.V.

Eén woningconfigurator voor de hele bouwketen: klant, architect, projectontwikkelaar, bouwbedrijf en leveranciers.

In het kort

Geldnemer:iBuildGREEN B.V.
Doel:Versnelling van sales, technologieontwikkeling en aankoop aandelen
Locatie:Arnhem
Ondernemer:de heer ir. J.F. van den Brink M.sc.
Financieringsbehoefte:EUR 375.000,= waarvan EUR 300.000,= door private investeerders
Aantal tickets:150 van € 2.000,=
Risico:3 op een schaal van 5
Financieringsvorm:70,0% aandelen (EUR 210.000,=), 30,0% lening (EUR 90.000,=)
Dividend:10% per jaar (>10% verwacht o.b.v. prognose), uitbetaald mits solvabiliteit >40% en current ratio >2,0 
Exit mogelijkheid:per 01-01-2021 o.b.v. 4 keer de gemiddelde EBIT over R2019, R2020 en P2021
Rente op lening:8,0% per jaar
Betaling rente:per maand
Looptijd:6 jaar
Aflossingschema:maandelijkse annuïteiten, eerste 12 maanden aflossingsvrij

Wat vindt NLInvesteert?

iBuildGREEN heeft met haar woningConfigurator een zeer mooi product ontwikkeld met doordachte voordelen voor haar doelgroep. De projectontwikkelaars in de nieuwbouw en renovatiemarkt kunnen het instrument inzetten om processen te optimaliseren en faalkosten te reduceren. Leveranciers ontvangen foutloze en volledige bestellingen en hebben gelegenheid tot meerverkoop. De eindklant (bewoner) zal tevreden zijn met zijn gepersonaliseerde woning.

IBuildGREEN speelt met haar propositie in op verschillende actualiteiten waaronder gepersonaliseerd aanbod (mass-customization) en duurzaamheid. Op een vernuftige manier positioneert zij haar product op het kruispunt van voordelen voor alle betrokken partijen. Het IBuildGREEN-team is zeer ervaren en professioneel en heeft zich in de ontwikkelingsfase van de onderneming gedegen laten bijstaan door onder meer Kic InnoEnergy SE.

Het risico in de ondernemingsplannen is vooral gelegen in de snelheid waarmee de organisatie in staat is om haar sales inspanningen te converteren naar nieuwe omzet en nieuwe klanten.

Wij hebben zicht gekregen op het onderscheidend vermogen van IBuildGREEN en wij vinden de marktacceptatie bemoedigend. Enerzijds door het aantal woningen dat reeds middels de Configurator is gemaakt en anderzijds door de omzet die inmiddels gecontracteerd is bij nieuwe opdrachtgevers.

Zie onderstaande video voor een indruk van de woningConfigurator.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.