Timmerfabriek H.J. Groothuis en Zn. B.V.

Management buy out en werkkapitaal financiering

In het kort

Kredietnemer:

Timmerfabriek H.J. Groothuis en Zn. B.V., Nijlink Beheer B.V.

Doel:

Management buy out en financiering werkkapitaal

Ondernemer:

De heer M.H.J. Oude Nijhuis en de heer J.A.F. Wesselink

Financieringsbehoefte:

EUR 550.000,=, waarvan EUR 250.000,= via investeerders NLInvesteert

Co-financier Rabobank

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

4 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding

10% rente per jaar

Betaling rente:

Per maand 

Looptijd:

68 maanden

Aflossingsschema:

Annuitair. De aflossingen starten per 1 januari 2021

Wat vindt NLInvesteert?

Timmerfabriek Groothuis is gevestigd in Mariaparochie (Gemeente Tubbergen) en al sinds 1929 een begrip. Het is een moderne, multidisciplinaire producent en leverancier van onder andere duurzame houten kozijnen, ramen en deuren voor zowel de professionele als de particuliere afnemer in heel Nederland.

Een van de meest diepgaande veranderingen in de afgelopen twee jaar is de invoering van Quick Response Manufactoring. Dit maakt Groothuis een timmerfabriek anno 2020. Sterk onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie is de korte levertijd van 8 tot 10 dagen.

Na een moeilijke periode heeft de onderneming vorig jaar succesvol een turn around gemaakt. De omzetprognose voor 2019 van EUR 6.600.000,=, is ook daadwerkelijk gerealiseerd. De winstverwachting is zelfs overtroffen. Op basis van de lopende orders voor dit jaar, zal ook in het jaar 2020 een verdere omzetstijging gerealiseerd worden.

Het management zijn twee nuchtere ondernemers, Hans Wesselink en Marco Oude Nijhuis. Beide heren hebben een lang dienstverband bij Timmerfabriek Groothuis. Beiden zijn reeds voor 20% aandeelhouder in de fabriek. Middels een management buy out nemen de ondernemers ook de overige 60% van de aandelen over.

De beoogde overname geeft investeerders via NLInvesteert de gelegenheid om een lening te vertrekken tegen een rentevergoeding van 10% en een forse dekking op basis van de zekerheden.

Ten behoeve van investeerders worden de volgende zekerheden gevestigd: tweede pandrecht op bedrijfsinventaris en debiteuren en een borgstelling van de ondernemers van ieder EUR 50.000,=. Na voorbelasting door cofinancier Rabobank geldt er voor de investeerders een dekking van minimaal 80% van het door hen verstrekte bedrag (o.b.v. uitwinwaarde).

Impact Corona
Intern heeft Groothuis maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te kunnen continueren en tegelijkertijd zoveel mogelijk eventuele verspreiding van het virus te voorkomen (geen externen op het terrein, werken in shifts, extra hygiëne maatregelen).

De omzet tot en met april verloopt conform prognose. In de renovatiemarkt is een hele lichte daling merkbaar. Dit gaat met name om renovatie waar de bewoners nog in het pand wonen en het met alle "thuiswerkers" moeilijker is om timmerwerkzaamheden uit te voeren. Er zijn echter nog steeds voldoende renovatieprojecten waar gehele huizenblokken en flats leegstaan. Hiervan wordt nu een aantal projecten naar voren gehaald. In de nieuwbouw is nu nog geen stagnatie zichtbaar.

Gegeven de huidige liquiditeitspositie en de  orderportefeuille, is het reëel te stellen dat de onderneming haar huidige en bijkomende financierings-verplichtingen kan voldoen.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.