Bruins Vastgoed B.V.

Financiering aankoop winkelcentrum in Capelle aan den IJssel.

 In het kort 

 

Kredietnemer:

Bruins Vastgoed B.V.

Doel:

Financiering aankoop winkelcentrum in Capelle aan den IJssel

Ondernemer:

Robbert-Jan Bruins (1966)

Financieringsbehoefte:

EUR 6.350.000,= waarvan EUR 1.650.000,= via het platform van NLInvesteert

Cofinancier:

Huisbank en een NLI-fonds

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

 4 op een schaal van 5

Financieringsvorm:

Achtergestelde lening

Vergoeding:

9,25% per jaar ( 6,25% per jaar gedurende de looptijd, plus 0,25% per maand op einddatum)

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Betaling rente:

per maand

Looptijd:

Maximaal 24 maanden

Aflossingsschema:

Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats uit herfinanciering

Zekerheden:

Tweede hypothecaire inschrijving op het vastgoed en borgstelling ondernemer ad EUR 350.000,=

Wat vindt NLInvesteert? 

De heer Bruins is ruim 20 jaar zelfstandig supermarktondernemer in Capelle aan den IJssel (in het verleden C1000, nu Jumbo). De kans doet zich voor om het winkelcentrum, waarin ook zijn eigen supermarkt is gevestigd, over te nemen. Het betreft een kleinschalig winkelcomplex in een multiculturele volksbuurt, met naast de Jumbo supermarkt, een aantal dagwinkels. Uit de aankoop van het vastgoed vloeit een financieringsbehoefte van EUR 6.350.000,= voort. 

Investeerders wordt de mogelijkheid geboden om via het platform van NLInvesteert een achtergestelde lening van EUR 1.650.000,= te verstrekken. De looptijd bedraagt maximaal 24 maanden, de rentevergoeding is 9,25% per jaar. Hiervan wordt 6,25% gedurende de looptijd uitgekeerd en 0,25% per maand op einddatum. Aflossing vindt in zijn geheel op einddatum plaats. Er is sprake van een volledige dekking op basis van de zekerheden; de uitwinwaarde bedraagt ruim EUR 2.100.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.