Beachclub Twenty B.V.

Verplaatsen en vernieuwen strandpaviljoen Paal 20, De Koog (Texel)

In het kort

Kredietnemer:

Beachclub Twenty B.V.

Doel:

Verplaatsen en vernieuwen strandpaviljoen Paal 20, De Koog (Texel)

Ondernemer:

Koen Witte (1992)

Financieringsbehoefte:

EUR 750.000,=, waarvan EUR 250.000,= via het platform van NLInvesteert (hiervan is de eerste EUR 42.000,= reeds ingevuld door bestaande investeerders in Beachclub Twenty B.V.)

Ticketgrootte:

EUR 1.000,=

Risico:

3 op een schaal van 5 

Financieringsvorm:

Lening

Vergoeding

8,25% rente per jaar

Kosten administratie & informatie:

0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo

Looptijd:

30 maanden

Aflossingsschema:

De lening wordt vanaf 1 juli 2023 afgelost met EUR 25.000,= per jaar, te betalen in juli (EUR 12.500,=)
en oktober (EUR 12.500,=). Het restant wordt afgelost op einddatum.

Zekerheden: Derde pandrecht op de activa van Beachclub Twenty B.V., tweede pandrecht voorraad en vorderingen en hoofdelijke aansprakelijkheid van de holding (K. Witte Holding B.V.) en ondernemer privé. 

Wat vindt NLInvesteert?

Koen Witte is horeca-ondernemer in hart en ziel. Hij werkt vanuit een duidelijke visie en weet zijn strandpaviljoens een sterk eigen en onderscheidend karakter te geven. Sinds 2018 is hij eigenaar van Beachclub Texel en sinds 1 juli 2021 mede-eigenaar van Beachclub Brothers B.V. in Wijk aan Zee.

De door NLInvesteert geregisseerde financiering in oktober 2021 heeft de aankoop door Beachclub Twenty B.V. van het strandpaviljoen gelegen aan Paal 20 te De Koog op Texel mogelijk gemaakt. Direct na de overname is gestart met de make-over en herinrichting. Door de sluiting van de horeca in de lockdownperiode (december 2021 - januari 2022) konden voor bepaalde werkzaamheden eigen personeelsleden van beachclub Texel ingezet worden. De heropening vond plaats in april 2022.

Ondernemer Koen Witte heeft opgemerkt dat verplaatsing en het doorvoeren van aanpassingen aan het gebouw benodigd zijn om de groeidoelstellingen te realiseren. Van de gemeente Texel zijn alle benodigde vergunningen verkregen. De verplaatsing valt onder het reparatieplan buitengebied Texel en draagt bij aan een verbetering van de waterhuishouding in de duinen.

Nu wordt investeerders gevraagd om de verplaatsing richting de zee en de bijbehorende uitbreiding, vernieuwing en verduurzaming financieel mogelijk te maken. Op de nieuwe plek kan het paviljoen het gehele jaar geopend blijven. De ondernemer brengt zelf een evenredig deel van de gevraagde financiering in. Ook wordt een achter te stellen lening van een gelijk deel verkregen van een informal.

Investeerders krijgen de mogelijkheid om deze aanpassing via NLInvesteert te financieren. De gevraagde looptijd van de financiering groot EUR 250.000,= bedraagt 30 maanden. De rentevergoeding is 8,25% per jaar. De aflossingen bedragen EUR 25.000,= per jaar. Ten behoeve van de investeerders wordt een derde pandrecht op de activa van Beachclub Twenty B.V. gevestigd. Tevens worden de voorraad en vorderingen verpand en stellen K. Witte Holding B.V. en de ondernemer in privé zich mede hoofdelijk aansprakelijk voor de gevraagde financiering. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt ruim EUR 366.000,=.

Wilt u meer weten over dit project?

Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.