Investeren in vastgoed:

realiseer een aantrekkelijk rendement.

Bel mij terug

Laat hier uw gegevens achter en één van de deskundigen van NLInvesteert belt u dezelfde werkdag nog terug.

Uw gegevens

Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoedfinancieringen is een herontdekte manier om kapitaal te laten renderen. Vanwege externe normen van toezichthouders, trekken banken zich grotendeels terug uit de financiering van vastgoed. Zowel institutionele als private investeerders stappen in de ruimte die hier ontstaat.

Investeren in vastgoed met een aantrekkelijk rendement

NLInvesteert maakt het voor ondernemers mogelijk om bankvrij vastgoed te financieren en voor investeerders om daar een aantrekkelijk rendement bij te realiseren. Een investeerder kan investeren in zakelijk vastgoed en krijgt het (eerste) recht op hypotheek; het pand of de grond fungeert daarmee als onderpand. De hypotheekakte passeert bij de notaris en de ondernemer betaalt rente en aflossing aan de investeerder of investeerders. NLInvesteert zorgt voor de documentatie, leningovereenkomst en hypotheekakte, en voor de afhandeling van de geldstromen. Vanuit haar regiefunctie zorgt NLInvesteert tevens voor verslaglegging aan investeerder(s) gedurende de looptijd van de financiering.

Risicobeoordeling bij investeren in vastgoed

Grofweg zijn er twee mogelijkheden:
  1. financiering van vastgoedontwikkeling en, 
  2. financiering van commercieel vastgoed (verhuur).
Bij vastgoedfinanciering speelt ‘Loan-to-Value een belangrijke factor in de risicobeoordeling. Bij projectfinanciering geldt tevens een realisatierisico en een verkooprisico die worden meegewogen.
Bij commercieel vastgoed is m.n. het verhuurrisico (bezetting en continuïteit in de huurstromen) een extra parameter. Rendementen variëren in de regel van 4%-8% bij commercieel vastgoed en 7%-12% bij financiering van projectontwikkeling.

Op meer detailniveau worden door NLInvesteert bij de risicobeoordeling van vastgoed de volgende items meegewogen:
  • Ervaring initiatiefnemer 
  • Solvabiliteit initiatiefnemer 
  • Winstgevendheid initiatiefnemer 
  • Dekkingswaarde vastgoed (de loan-to-value) 
  • Verhandelbaarheid cq alternatieve aanwendbaarheid vastgoed 
  • Continuïteit cash flow vastgoed
  • Risico’s ontwikkelproject of beleggingsobject

Netwerk van vastgoedfinanciers

Naast een netwerk met investeerders heeft NLInvesteert samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde vastgoedfinanciers. Dit zijn Nederlandse en buitenlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars voor de grotere projecten en alternatieve financiers. Bekijk hier ons partneroverzicht. 

Investeren in vastgoed via NLInvesteert

Wij bieden u als investeerder de kans om mee te doen in de financiering van vastgoedondernemers die door NLInvesteert B.V. zijn geselecteerd. Naast dat u op deze wijze een directe impuls geeft aan het Nederlandse bedrijfsleven, realiseert u ook een goed rendement op uw investering. Er vindt een zorgvuldige selectie plaats voordat de financieringsbehoefte van de ondernemer aan ons investeerdersnetwerk wordt aangeboden. Bovendien worden gefinancierde ondernemers ook actief gevolgd vanuit een continue monitoring.


Uiteraard nemen wij graag contact met u op om uw vragen over investeren in vastgoed te beantwoorden.

Vastgoedfinanciering voor ondernemers

Ben je ondernemer en zoek je een vastgoedfinanciering? Dan helpen wij u graag met onze kennis en ervaring.