Investeren in vastgoed:

realiseer een aantrekkelijk rendement.

Bel mij terug

Laat hier uw gegevens achter en één van de deskundigen van NLInvesteert belt u dezelfde werkdag nog terug.

 

Uw gegevens

Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoedfinancieringen is een herontdekte manier om kapitaal te laten renderen. Vanwege externe normen van toezichthouders, trekken banken zich grotendeels terug uit de financiering van vastgoed. Zowel institutionele als private investeerders stappen in de ruimte die hier ontstaat.

Investeren met een aantrekkelijk rendement

NLInvesteert maakt het voor ondernemers mogelijk om bankvrij vastgoed te financieren en voor investeerders om daar een aantrekkelijk rendement bij te realiseren. Een investeerder kan investeren in zakelijk vastgoed en krijgt het (eerste) recht op hypotheek; het pand of de grond fungeert daarmee als onderpand. De hypotheekakte passeert bij de notaris en de ondernemer betaalt rente en aflossing aan de investeerder of investeerders. NLInvesteert zorgt voor de documentatie, leningovereenkomst en hypotheekakte, en voor de afhandeling van de geldstromen. Vanuit haar regiefunctie zorgt NLInvesteert tevens voor verslaglegging aan investeerder(s) gedurende de looptijd van de financiering.


Vastgoedfinanciering en risicobeoordeling

Grofweg zijn er twee mogelijkheden:
  1. financiering van vastgoedontwikkeling en, 
  2. financiering van commercieel vastgoed (verhuur).
Bij vastgoedfinanciering speelt ‘Loan-to-Value’ een belangrijke factor in de risicobeoordeling. Bij projectfinanciering geldt tevens een realisatierisico en een verkooprisico die worden meegewogen.
Bij commercieel vastgoed is m.n. het verhuurrisico (bezetting en continuïteit in de huurstromen) een extra parameter. Rendementen variëren in de regel van 4%-8% bij commercieel vastgoed en 7%-12% bij financiering van projectontwikkeling.

Op meer detailniveau worden door NLInvesteert bij de risicobeoordeling van vastgoed de volgende items meegewogen:
  • Ervaring initiatiefnemer 
  • Solvabiliteit initiatiefnemer 
  • Winstgevendheid initiatiefnemer 
  • Dekkingswaarde vastgoed (de loan-to-value) 
  • Verhandelbaarheid cq alternatieve aanwendbaarheid vastgoed 
  • Continuïteit cash flow vastgoed
  • Risico’s ontwikkelproject of beleggingsobject

Naast een netwerk met investeerders heeft NLInvesteert samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde vastgoedfinanciers. Dit zijn Nederlandse en buitenlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars voor de grotere projecten en alternatieve financiers.