NLI NLI Bedrijfsleningenfonds II

Open voor inschrijving

Draag bij aan de woningbouw in Nederland & investeer mee tegen een goed rendement

Via het NLI Residentieel Vastgoedfonds I (Fonds) kunt u investeren in de ontwikkeling van woningbouw. Als investeerder kunt u investeren in zakelijk vastgoed en krijgt u vaak het eerste recht van hypotheek; het pand of de grond fungeert daarmee als onderpand. Een vastgoedfinanciering met tweede hypotheekrecht behoort ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer de bank het eerste hypotheekrecht heeft. De rentevergoeding voor investeerders wordt afgestemd op het risicoprofiel.

Aansprekend trackrecord

Sinds 2015 heeft NLInvesteert private investeerders aangetrokken die de dromen en wensen van ondernemers mogelijk maken. Op basis van ons meerjarig trackrecord is een nettorendement tussen de 7-7,5% een reële verwachting. Beleggers bij NLInvesteert hebben historisch (per oktober 2022) namelijk een gemiddeld rendement van circa 8,0% gerealiseerd. Van alle private investeerders heeft 99% een positief rendement behaald.


Het Fonds is open voor inschrijving

U kunt meedoen vanaf EUR 100.000,00.

Het Fonds kent een looptijd van 3+2 jaar. Gedurende de eerste drie jaar van het Fonds worden aflossingen van leningen door het Fonds weer geïnvesteerd. Na drie jaar wordt het Fonds in twee jaar afgebouwd door uitkering van de aflossingen aan de participanten van het Fonds. Renteopbrengsten worden maandelijks uitgekeerd.

Aanvraag documentatieset

Laat hier je gegevens achter, dan sturen wij de documentatieset van het NLI Bedrijfsleningenfonds I spoedig naar je toe.

Je gegevens

  • Goed rendement.
  • Ruime risicospreiding.
  • Zorgvuldige risicobeoordeling.
  • Doorlopende monitoring en informatie.

Zorgvuldige selectie

'Quality before speed': Selectie én monitoring
Iedere financieringsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces. Onderdeel daarvan is een bespreking in een propositie commissie. Beoordeling vindt plaats vanuit verschillende disciplines. Belangen van ondernemers en investeerders worden gewogen. Op basis van een grondige risicoanalyse en een afgewogen risico rendementsverhouding, wordt een rentevergoeding vastgesteld die past bij de voorgestelde propositie. Door blijvende betrokkenheid, monitoring en begeleiding van de ondernemers na financiering worden doorlopend de belangen van de investeerders geborgd.

Zorgvuldige risicobeoordeling

Lex van Teefelen, lector MKB-financiering Hogeschool Utrecht, beschrijft in het radioprogramma AEX-factor van BNR het onderscheidende vermogen van NLInvesteert als volgt:

“NLInvesteert geeft een hele goede risicoanalyse. Je ziet aan alles dat dit professionals zijn. En ze blijven de ondernemer volgen.”

Focus Fonds

Het Residentieel Vastgoedfonds I richt zich op verantwoorde vastgoedontwikkeling en gezonde vastgoedportefeuilles met zekerheden in eerste en tweede verband. Het Fonds verstrekt financieringen voor vastgoed met bestaande huurstromen en/of vastgoed in transformatie of ontwikkeling.

   Iedere aanvraag wordt getoetst op basis van de NLI-score

De proposities worden aangeboden op basis van een zorgvuldige risicoanalyse en een afgewogen risico rendementsverhouding, middels de NLI score. De score is bepalend bij de vaststelling van de rente van de leningen aan de ondernemers. Door blijvende betrokkenheid, monitoring en begeleiding van de ondernemers na financiering wordt doorlopend de belangen van de investeerders geborgd.

Meer informatie?

Laat uw gegevens hier achter en ontvang de documentatieset.

Aanvraag documentatieset

Laat hier je gegevens achter, dan sturen wij de documentatieset van het NLI Bedrijfsleningenfonds I spoedig naar je toe.

Je gegevens

Of neem direct contact op met Marianne Reintjes, Peter Strabbing of Hessel Feitsma.
Marianne Reintjes
06-23 673 761
Peter Strabbing
06-23 618 412 
Hessel Feitsma
06-51 38 76 62