Exclusieve investeringskansen

NLInvesteert biedt haar deelnemers jaarlijks, naast deelname in de generieke fondsen, exclusief een aantal speciale projecten. Op deze pagina ziet u een selectie. Deze wordt gebaseerd op een zorgvuldige weging van risico en rendement, middels de NLI risico-score (1-5). Wilt u ook geïnformeerd worden over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met Marianne Reintjes of Peter Strabbing.

Direct contact? Bel ons op
085 4018 705 of mail naar investeren@nlinvesteert.nl

Marianne Reintjes
06-23 673 761


Peter Strabbing
06-23 618 412


Algemene Fondsen

Middels de Algemene Fondsen heeft u heeft de mogelijkheid om breed gespreid te investeren in Nederlandse MKB bedrijven. Dit kan middels het NLI Bedrijfsleningenfonds, NLI Vastgoedfinancieringenfonds en het NLI BMKB-C Financieringenfonds. Het laatstgenoemde fonds is speciaal opgezet voor investeringen in Nederlandse bedrijven die door het Coronacrisis getroffen zijn. Op deze leningen wordt er een staatsgarantie middels borgstellingskrediet (regeling BMKB-C) gegeven.

Exclusieve proposities

Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van lopende en gerealiseerde proposities.